Documents temàtics

Document prepared by technicians and techniques of the Motor Group for the participation of children and adolescents, led by the Department for the Promotion of Children, which was created in 2017 with the aim of advancing in the field of children's participation in services and municipal equipment.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per millorar l'acció comunitària en medi obert.

Any del document:
2018

L’Agenda dels infants elaborada per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona a partir del programa de coneixement Parlen els nens i nenes de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. L’Agenda recull les 11 demandes de millora del benestar que fan els nens i nenes d’entre 10 i 12 anys de la ciutat de Barcelona i les seves 115 propostes d’actuació.

Any del document:
2018

L’informe Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials de Barcelona amb problemàtiques d’extrema complexitat és un retrat de les condicions de vida d’aquestes famílies a partir d’una explotació específica amb mirada d’infància de l’Enquesta de Condicions de Vida de les Persones Usuàries dels Centres de Serveis Socials de 2016. Es tracta, doncs, d’un retrat d’una realitat molt específica i concreta, que no és extrapolable a tota la població ni tampoc a totes les famílies amb infants en situació de pobresa.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per millorar l'acció comunitària en medi obert.

Any del document:
2018

Informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, per encàrrec de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, del procés de cocreació en què 170 infants participen per transformar el Parc Central de Nou Barris i el Parc de la Pegaso en dos grans espais lúdics.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per fer un retrat específic, una radiografia, de la pobresa infantil més severa de la ciutat, que no és extrapolable a la resta d’infants i adolescents que viuen en situacions d’exclusió social a Barcelona.

Any del document:
2018

Informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, per encàrrec de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, sobre una observació etnogràfica a quatre àrees de joc de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de fer una aproximació a la valoració i els usos que en fan les famílies.

Any del document:
2018

Recerca aplicada col·laborativa sobre la necessitat de consensuar conceptualment que entenem per educació de carrer i conèixer l'impacte sobre les persones joves.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per ampliar el coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i valors de la gent jove barcelonina compresa entre els 15 i els 34 anys per elaborar el Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil i de Qualitat 2016-2020.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Any del document:
2018

Resum executiu que es focalitza en les 10 conclusions, les 4 recomanacions i els 3 reptes que es desprenen de l’informe Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents amb problemàtiques d’extrema complexitat ateses pels serveis socials de Barcelona.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per contribuir al canvi conceptual i pràctic sobre la perspectiva de l’educació/aprenentatge al llarg de la vida, i no ja vinculada a una etapa incial del cicle vital.

Any del document:
2017

Resum executiu Primeres dades de l'enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona (Projecte: Parlen els nens i nenes). Realitzat per l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona, per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona.

Any del document:
2017

Informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec del Comissionat d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona.  L’informe fa una anàlisi de la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a Barcelona en sentit ampli. Fa una diagnosi global de la situació de l’educació dels infants i adolescents; identifica els principals reptes de ciutat en aquest àmbit, proposa línies d’orientació de política pública, descriu experiències rellevants i apunta les línies necessàries per aprofundir en la diagnosi en properes edicions.

Any del document:
2017

Avaluacions sobre l'efectivitat d'una intervenció preventiva del sobrepes i l'obesitat per millorar la nutrició, augmentar l'activitat física, modular els hàbits sedentaris i augmentar el número d'hores de son entre escolars de 3-5 anys d'edat. 

Any del document:
2017

Resum executiu de l’informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec del Comissionat d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona.  En ell s’hi recullen les principals conclusions de l’informe, tant pel que fa a la diagnosi global de la situació de l’educació dels infants i adolescents; els principals reptes identificats com a les línies d’orientació de política pública proposades.

Any del document:
2017

El pla de rescat social que incloïa un fons d’ajut d’emergència social per a infants en situació de pobresa per l’agreujament de la pobresa infantil ocasionada per la crisi econòmica es van convocar durant els anys 2015, 2016 i 2017. El informe presenta l’avaluació dels resultats de la convocatòria de l’any 2016.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic sobre la continuïtat del Baròmetre de la infància del 2015. Per donar la veu als nois i noies de 10 a 12 anys per tal que ens expliquin com és el seu benestar i quins són els elements clau que el conformen. 

Any del document:
2017

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat