Documents temàtics

L’informe Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials de Barcelona amb problemàtiques d’extrema complexitat és un retrat de les condicions de vida d’aquestes famílies a partir d’una explotació específica amb mirada d’infància de l’Enquesta de Condicions de Vida de les Persones Usuàries dels Centres de Serveis Socials de 2016. Es tracta, doncs, d’un retrat d’una realitat molt específica i concreta, que no és extrapolable a tota la població ni tampoc a totes les famílies amb infants en situació de pobresa.

Any del document:
2018

Les intervencions psicosocioeducatives en famílies amb infants en risc en el marc dels Serveis Socials Bàsics. Recerca aplicada. Resultats i conclusions.

Any del document:
2016

Recerca aplicada col·laborativa per definir i protocol•litzar les pràctiques d’atenció a famílies amb infants en risc. 

Any del document:
2016

Recerca aplicada col·laborativa per definir i protocol•litzar les pràctiques d’atenció a famílies amb infants en risc. 

Any del document:
2013

Recerca aplicada col·laborativa per definir i protocol•litzar les pràctiques d’atenció a famílies amb infants en risc. 

Any del document:
2015

Resum executiu en castellà de l’informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019 que presenta una radiografia àmplia de la situació de l’educació de la infància i l‘adolescència de la ciutat de Barcelona, captant d’una manera integral totes les dimensions de l’educació.

Any del document:
2019

Informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec del Comissionat d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona.  L’informe fa una anàlisi de la situació de l’educació de la infància i l’adolescència a Barcelona en sentit ampli. Fa una diagnosi global de la situació de l’educació dels infants i adolescents; identifica els principals reptes de ciutat en aquest àmbit, proposa línies d’orientació de política pública, descriu experiències rellevants i apunta les línies necessàries per aprofundir en la diagnosi en properes edicions.

Any del document:
2017

Resum executiu de l’informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec del Comissionat d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona.  En ell s’hi recullen les principals conclusions de l’informe, tant pel que fa a la diagnosi global de la situació de l’educació dels infants i adolescents; els principals reptes identificats com a les línies d’orientació de política pública proposades.

Any del document:
2017

Estudi diafnòstic per generar i compartir coneixement per acompanyar les polítiques educatives locals.

Any del document:
2016

Informe que presenta una radiografia àmplia de la situació de l’educació de la infància i l‘adolescència de la ciutat de Barcelona, captant d’una manera integral totes les dimensions de l’educació dels infants i adolescents, tant en l’escolarització com als espais educatius fora del sistema formatiu. 

Any del document:
2019

Resum executiu de l’informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019 que presenta una radiografia àmplia de la situació de l’educació de la infància i l‘adolescència de la ciutat de Barcelona, captant d’una manera integral totes les dimensions de l’educació.

Any del document:
2019

Informe de resultats del programa Parlen els nens i nenes, elaborat en base als documents d’anàlisi de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància (EBSIB 2017) resposta per 4.000 nens i nenes i dels tallers participatius on més de 2.000 infants varen donar importants claus de lectura i interpretació dels resultats de l’enquesta.

Any del document:
2019

Presentació dels resultats de l’informe de recerca del programa Parlen els nens i nenes, que permet navegar per les principals fites del programa així com conèixer les troballes sobre benestar subjectiu de la infància a Barcelona.

Any del document:
2019

Presentació general del projecte Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona”. En aquesta presentació no només s’expliquen els objectius, les característiques i les fases en què s’ha desenvolupat el programa, sinó que també funciona com a resum executiu de l’informe final. En ella, s’hi destaquen les principals troballes que han emergit de la recerca quantitativa i qualitativa i inclou les principals dades sobre el benestar subjectiu de la infància a la ciutat.

Any del document:
2019

Estudi diagnòstic per emmarcar el debat sobre el què i el com de la participació d’infants i adolescents als barris i a la ciutat de Barcelona per a reforçar-ne tres criteris bàsics.

Any del document:
2016

Informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona amb l’objectiu d’emmarcar el debat, apuntar escenaris d’oportunitat i fer propostes de treball per tal d’acompanyar l’Ajuntament de Barcelona en l’impuls proactiu, sistemàtic i transversal, de projectes i canals de participació per infants i adolescents.

Any del document:
2016

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Any del document:
2018

L’estudi aborda en un primer capítol la pobresa monetària dels infants des d’una perspectiva evolutiva tot mostrant el caràcter estructural de la mateixa. Al segon capítol s’analitza la vulnerabilitat dels infants respecte altres etapes vitals i també atenent a les desigualtats entre ells. La dependència de les rendes del treball, la deficiència del sistema de protecció social vers les famílies amb fills/as i la creixent diversitat de les formes familiars, són alguns dels aspectes que s’aborden en clau explicativa de la pobresa infantil. En darrer terme, s’introdueix l’habitatge com element clau en la fita per una ciutat inclusiva.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Any del document:
2018

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat