Ciutat jugable

Descripció: 

A partir d’una primera estratègia "BCN dona molt de joc" (febrer, 2018), de manera participada i trans­versal s’ha elaborat el primer Pla del joc a l’espai públic amb horitzó el 2030. És un pla transversal que combina actuacions urbanes en l’es­pai públic i patis escolars, així com actuacions d’estímul del joc al carrer a partir d’un canvi de paradigma in­novador: situar el joc i l’activitat física com a matèria de política pública per a tota la ciutadania, en especial, per a infants i adolescents.

Problema al qual dona solució: 

Partim d’un dèficit de joc i activitat física a l’aire lliure en una ciutat densa com és Barcelona. S’han anant perdent les possibilitats de jugar i trobar-se a l’espai públic i l’ús del carrer per a les activitats ciutadanes quotidianes, incloent-hi de manera especial les activitats pròpies d’infants i adolescents.

Objectius: 

Ampliar i diversificar les oportunitats de joc i activitat física a l’espai públic, a partir de conèixer i millorar tant la infraestructura lúdica com els usos lúdics, i la importància social que li donem al joc pels seus amplis benefi­cis col·lectius sobretot en termes de salut, vida comunitària i accessibili­tat.

Accions principals: 

Tot el Pla consta de 3 eixos estratègics, 14 objectius, 63 actuacions amb 10 projectes tractor, d'entre els quals, des de l’àmbit de drets socials i la innovació, es pot destacar:

 • Impuls i sistematització de la transformació de patis escolars dels centres públics amb criteris de diversificació del joc, de coeducació i de sostenibilitat.
 • Implementació del programa "Juguem a les places" d’estímul del joc amb dinamitzacions i intervencions efímeres diverses.
 • Sistematització de cocreació amb els infants en la transformació d’espais lúdics per incorporar-ho en els procediments de manera sistemàtica.
Actors claus: 
 • Direcció de Model Urbà, Àrea d’Ecologia Urbana
 • Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ)
 • Institut Barcelona Esports (IBE)
 • Ciutat Educadora
 • Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran
 • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
 • Institut Municipal d’Educació (IMEB)
 • Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Institut d’Infància i Adolescència
Calendari: 

Data d'inici: 2018 (febrer).

Data d'acabament: 2030.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ciutat jugable
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat