Innovació social

Programa de retorn amb oportunitats

Descripció: 

El programa de retorn és una de les mesures incloses en el Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020, que vol traduir l’experiència migratòria de persones joves en una aportació pel seu exercici professional i, en general, en una aportació cultural a la ciutat. El punt central de la implementació del programa consistirà en una plataforma tecnològica que:  contingui tota la informació relativa al programa i centralitzi la gestió de tots els processos associats a migrants, mediadors, assessors i resta d’actors que intervenen en la plataforma.

Problema al qual dona solució: 

Les dificultats de retorn de persones joves que van marxar de Barcelona (emigració laboral no volguda). Es tracta de facilitar que els joves que van marxar i que es plantegin tornar a la ciutat puguin fer-ho en les millors condicions.

Objectius: 
 1. Incentivar el retorn a Barcelona en les millors condicions.
 2. Sensibilitzar les empreses sobre avantatges de contractar professionals amb experiència internacional, oferint-los un projecte laboral d’acord amb la seva titulació i expectatives.
 3. Oferir oportunitats d’emprenedoria per a les persones que tornen.
 4. Facilitar la realització de tràmits legals i administratius per part de les persones que volen tornar.
 5. Posar en contacte les persones que volen tornar amb els diferents programes i serveis de les administracions públiques.
 6. Afavorir la integració social i l’acolliment de les persones que han tornat a Barcelona.
 7. Promoure la marca de Barcelona com a ciutat per tornar.
Accions principals: 
 • Creació i dinamització d’una comunitat d’emigrants que volen tornar.
 • Anàlisi dels seus perfils, de les necessitats per al retorn i les bar­reres per tornar.
 • Creació d’una plataforma tecnològica on es localitzi tota la informació sobre el programa de retorn.
 • Realització d’una prospecció i procés de sensibilització de l’empresariat local perquè pub­liquin ofertes d’ocupació ade­quades per a professionals amb experiència internacional.
 • Creació d’un fòrum d’intercanvi d’ex­periència, dubtes i problemes.
Actors claus: 
 • Administracions públiques.
 • Agents socials i ciutadans (universitats, sindicats, col·lectius socials o associacions de veïns).
 • Persones que emigraren i que volen tornar.
 • Empreses, centres de recerca i organitzacions empresarials.
Calendari: 

Data d'inici: 2018

Data d'acabament: 2019

Pressupost: 

Per la plataforma tecnològica: 20.900 € aprox.

Per la gestió del programa durant 10 mesos: 58.200 € aprox.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat