Superilles socials

Descripció: 

Els projectes pilot del SAD, inspirats en el model de Buurtzorg (una organització holandesa de serveis sanitaris domiciliaris), consisteixen en assajar una nova forma de provisió del servei, basada en la creació d'equips de professionals que atenen a un grup de persones usuàries que viuen en una superilla. Així es permet millorar la continuïtat, proximitat i personalització de l’atenció. Els pilots demostren que es poden reduir les actuals puntes de serveis a les franges de matí i, per tant, aconseguir jornades de treball més llargues.

Problema al qual dona solució: 

El model actual de provisió del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) mostra signes d’esgotament tant pel que fa a la qualitat del servei com a les condicions de treball de les professionals.

Objectius: 
  1. Millorar la qualitat del SAD.
  2. Millorar les condicions de treball de les professionals del SAD.
  3. Aconseguir la sostenibilitat social i econòmica del SAD.
Accions principals: 
  • Implementació de quatre pilots als barris de la Marina, Sant Antoni, Vilapicina i el Poblenou (en cadascun d’ells hi ha en funcionament dues superilles del SAD).
Actors claus: 
  • Actuals operadors / adjudicataris del SAD.
  • Centres de Serveis Socials (CSS).
Calendari: 

Data d'inici: 2017 (desembre).

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

Es realitza en el marc dels actuals contractes del SAD (el que és pròpiament la prestació del SAD en superilles).

Es contracten serveis de suport:

2017: 47.756,56 €

2018: 14.150,00 €

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat