Targeta d'usuari de Punts Verds

La targeta d’usuari de Punts verds et permet obtenir un doble descompte en taxes vinculades als residus:

Cada vegada que vagis al Punt verd, demana al personal d’atenció als usuaris que registri la teva visita presentant la targeta. Com més vegades ho facis, més bonificació obtindràs. És gratuïta i pot fer-la servir qualsevol membre que convisqui en un mateix domicili, ja que està vinculada al contracte de subministrament d’aigua d’aquesta llar.

Demana-la:

  • En el Punt verd portant l’original o fotocòpia del contracte o pòlissa de subministrament d'aigua o el rebut de l'aigua on constin les dades del titular (nom i cognoms, NIF adreça i telèfon).
  • A través de la pàgina web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulta'n l'ús:

 

Més informació: