L’Arxiu Municipal de Barcelona és l’encarregat de preservar el patrimoni documental de la nostra ciutat, assegurar-ne la conservació, i de difondre de manera activa aquest patrimoni mil·lenari.

Són els gestors de més de cinquanta quilòmetres de documents en paper, de més de tres milions de fotografies i de milers de documents gràfics, audiovisuals, electrònics i sonors. Disposa d’un equip de professionals experts en la gestió, la conservació i la difusió dels documents d’arxiu que s’ocupen d’organitzar, descriure, custodiar i difondre els documents i facilitar-hi l’accés, des del pergamí més antic fins als nous documents nascuts digitalment.

Treballen en xarxa distribuïts en centres especialitzats repartits per diferents indrets de la ciutat: 

Aquests centres atenen, cada any, més de setanta mil usuaris de manera presencial i reben centenars de milers de visites i consultes al web i a altres recursos en línia. També organitzen conferències, cursos especialitzats, exposicions, visites i activitats educatives, adreçats a tots els públics, amb l’objectiu d’acostar la ciutadania al patrimoni documental i a la història de la ciutat.

L’Arxiu Municipal, eina de l’Administració

 L’Arxiu Municipal de Barcelona és el responsable dels aspectes següents:

  • Garantir la gestió i la disponibilitat dels documents de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Facilitar-hi l’accés per assegurar els drets de les persones, promoure la investigació i donar suport a l’Administració municipal.
  • Contribuir activament a la memòria, el coneixement, la comprensió i la governança de la ciutat per part de la seva ciutadania.

Els seus valors són els següents:

  • L’accessibilitat, que inclou la transparència, la disponibilitat, la comunicació i la voluntat de servei.
  • La innovació, que inclou la creativitat, el canvi i la millora contínua.
  • La col·laboració, que inclou la cooperació, la rendibilitat, l’eficiència i el treball en equip.

Les línies estratègiques plantejades són les següents:

  • Contribuir activament a la governança potenciant el coneixement i la comprensió de la ciutat per part de la ciutadania.
  • Facilitar l’accés als documents i recursos d’informació de la ciutat, garantint-ne la preservació.
  • Impulsar la gestió documental de l’Administració municipal.
  • Desenvolupar un model organitzatiu del Sistema Municipal d’Arxius (SMA) referent en el seu àmbit i que permeti donar resposta a les demandes d’una ciutat en creixement permanent.
Imatge d'arxiu de les milícies anrquistes durant la guerra civil, any 1936

Webs relacionats