L’any 1870, la companyia d’aigües va adquirir una finca per fer un dipòsit d’aigua a Can Baró. El 1890, el mestre d’obres Enric Figueras hi va construir un edifici de línia neoàrab per encàrrec de l’enginyer director de la Societat, Nicolau Recúlez Chevalier, que volia dedicar-lo a habitatge particular.

Sembla que la casa va ser considerada massa esplendorosa i no va arribar mai a ser residència oficial del director. En canvi, va convertir-se en punt de trobada i de recepcions de l’empresa.

En un estat de notable abandó, els anys setanta, l’Associació de Veïns Joan Maragall va endegar la reivindicació per recuperar l’espai, que finalment va ser adquirit per l’Ajuntament per convertir-lo en la seu del Districte d’Horta-Guinardó. El nom de Casa de les Altures podria ser degut al fet d’estar construïda prop d’un dipòsit que tenia el mateix nom.

Autor: J. M. Contel

Peu de foto: La construcció ha perdut vegetació, però ha guanyat en vistositat.