El Baix Guinardó és un barri amb personalitat pròpia dins la barriada del Guinardó. Avui té, majoritàriament, una configuració d'eixample, tot i que encara queden alguns petits passatges i racons que recorden els temps passats, en què hi predominaven les torretes amb hortet.

Un dels elements urbans més característics del Baix Guinardó és el parc de les Aigües. La finca era propietat de la companyia Aguas de Barcelona, que va fer-la servir de jardí, viver d'arbres exòtics, dipòsit d'aigua per al consum de la ciutat i residència del president de la companyia. Aquesta residència era la Casa de les Altures, edifici singular del segle XIX d’estil aràbic, aixecat en un dels extrems de la finca. L'antic jardí es va transformar en parc públic als anys setanta, i la residència, restaurada al final dels vuitanta, va passar a ser la seu del districte.

Un altre espai recuperat per al barri és el que havia ocupat la caserna militar de Girona. En la dècada dels noranta va passar a ser de propietat municipal per destinar-lo a usos públics: l’obertura del carrer de la Marina, els nous jardins del Príncep de Girona, diversos equipaments ciutadans, de barri i escolars i un aparcament públic.