La Clota és un barri petit, a la plana, que a través del temps ha anat evolucionant com a indret rural, d'arrel antiga, cases de pagès i torretes petites entre les antigues finques de la Granja Vella (Martí-Codolar), Can Tarrida i Ca l'Andalet. Situada en una fondalada entre els barris del Carmel, la Vall d'Hebron i Horta, la Clota és un dels nuclis de població més antics del districte. El seu origen és a partir de la plana de Can Tarrida, un antic mas del segle XIII desaparegut per l'obertura de l'avinguda de l'Estatut.

El límit natural amb la muntanya era la riera d'Horta, i el torrent de Sant Genís, que travessava el nucli urbà per anar a parar a la riera. L'abundor d'aigua tant superficial com subterrània va propiciar que fos un territori fèrtil amb conreu de productes d'horta, on cada casa tenia el seu pou i amb moltes basses i sèquies per regar els camps. Alhora, la indústria casolana de les bugaderes, el mateix que les d'Horta, es va destacar per ser una de les més rellevants des de mitjan segle XIX i fins ben entrat el XX.

El creixement urbà de la Clota ha estat molt poc intens, per la qual cosa ha conservat la seva condició semirural a causa d'una circumstància heretada del planejament urbanístic a mitjan anys seixanta. Moltes de les seves cases són d'origen rural (amb sobrenoms com Ca la Bugadera Rica, Ca l'Escabellat, Cal Senyoritu, Cal Reig, Can Raurell, Can Curé, Can Peronet, Can Gasparó...). Algunes cases fetes després eren autoconstruïdes i encara segueixen havent-hi alguns tallers i magatzems. Amb l'existència de la bòbila de Can Grau (ara desapareguda), i magatzems i venda de materials de construcció, era un lloc freqüentat per constructors i paletes.

Els seus habitants tenen una gran consciència de barri a causa de les seves característiques singulars que l'han mantingut durant molt de temps aïllat del seu entorn, i la persistència de famílies de diverses generacions. Durant molts anys han viscut amb precarietat de serveis i en molts casos en males condicions, però ara constitueixen un reducte gairebé idíl·lic, únic a la ciutat.

Molts dels carrers de la Clota tenen noms vinculats a la història del territori. Cal destacar algun d'aquests carrers i cases importants.