El barri de Montbau és un barri muntanyenc del districte d'Horta-Guinardó que el 2010 va celebrar el 50è aniversari de la seva construcció.

Montbau, estrictament, és el polígon d'habitatges, però tot el territori que avui és el barri de Montbau havia pertangut a l'antic municipi de Sant Joan d'Horta i eren terres de diferents heretats, Can Barret, Can Frares, Can Gallart... amb algunes cases més modestes ocupades per persones que feien activitats de servei, de masoveria, de manteniment... I remuntant-nos a l'època medieval, tota la zona entre els Tres Turons i la serra de Collserola era la vall d'Hebron, pel fet de ser terres del monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron.

El 60% de l'àrea del barri de Montbau està dins el parc natural de Collserola. La resta de superfície (31 hectàrees) està ocupada pels habitatges promocionats pel Patronato Municipal de la Vivienda (1959), i per tant és el nucli habitat, amb tots els equipaments públics i de serveis que l'envolten. A l'extrem de llevant, hi ha el recinte de les antigues Llars Mundet, on actualment conviuen centres d'ensenyament de la Diputació de Barcelona amb les instal·lacions esportives de l'Ajuntament de Barcelona, i el campus universitari de la Universitat de Barcelona. També hi ha el Palau de les Heures i els seus jardins, actualment públics. I a ponent hi ha la Ciutat Sanitària de la Seguretat Social, l'Hospital de la Vall d'Hebron. I encara dins el territori del barri, dins el bosc, cal tenir en compte l'ermita de Sant Cebrià, i les cases de Can Carlets i Can Ribó, ben a la vora de l'ermita.

Montbau s'ha edificat entre torrents que baixen de la serra de Collserola, i per això han hagut d'heure-se-les amb un terreny pendent, pedregós i producte de l'erosió de l'aigua a la serra durant segles. Precisament el nom del barri ve del torrent de Montbau (vegeu el mapa Almera).

Passejant pel barri es troben entorns molt diferents: restes d'antiga ruralia, vials de comunicació ràpids, bosc, jardins senyorials i tot un espai d'habitatges construïts al començament dels anys seixanta del segle XX, i que va constituir una forma nova de concebre un lloc que havia de rebre una població de 10.000 habitants, aproximadament: Montbau.

Mostra’n menys