El barri de Sant Genís dels Agudells està vinculat històricament al monestir de San Jeroni de la Vall d'Hebron, perquè tot aquest territori n'era un de sol pel que fa a les antigues jurisdiccions parroquials, i tot formava part del municipi de Sant Joan d'Horta, pel que fa a jurisdiccions municipals. Per això és important conèixer aquest monestir (desaparegut al segle XIX i força desconegut) que va unir, en el passat, tots aquests barris barcelonins actuals que avui pertanyen al districte d’Horta-Guinardó.

El mot Agudells apareix per primera vegada en documents dels segle X, d'origen carolingi, i sembla que prové del diminutiu plural d'agulla i fa referència a la qualitat d'afilat, agut o punxegut. L'origen del poblament —i després barri de Barcelona— rau en l'església mil·lenària de Sant Genís dels Agudells. Es diu que va ser consagrada en temps del comte Sunyer (931) pel bisbe Teodoric de Barcelona. En l'acta de donació es registra l'existència de 55 llars de foc, lligades a les cinc masies del nucli rural. El lloc sempre havia estat un espai rural amb diverses masies que vivien del conreu, gràcies a la gran quantitat d'aigua de què disposaven. A partir de la segona meitat del segle XX la zona entorn de la fondalada de Sant Genís va patir una transformació urbanística per sobre de les possibilitats del terreny on es va assentar.