Oberta la convocatòria d’ajuts per retirar amiant

20/06/2023 - 12:26

Insfraestructures. Fins al 25 de juliol de 2023 es poden demanar les subvencions que atorga l'Agència de Residus de Catalunya per retirar els materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant.

Fins al 25 de juliol de 2023 es poden demanar les subvencions que atorga l'Agència de Residus de Catalunya per retirar els materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant.

La convocatòria de 2023 té dues línies: a més de l’ordinària dirigida a particulars, per primer cop s’ha obert una segona adreçada al sector productiu per retirar aquests residus de cobertes i substituir-ho per plaques fotovoltaiques.

Línia 1 – Habitatges particulars

 • Objecte: retirar residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant d’habitatges particulars.
 • Adreçada a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de propietaris.
 • Pressupost: 10 milions d’euros.

Línia 2 – Sector productiu

Aquesta convocatòria forma part del programa Amiant per plaques, que impulsa la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant al país.

 • Objecte: extreure l’amiant de les cobertes i instal·lar-hi plaques d’autoconsum fotovoltaic.
 • S’adreça a persones propietàries (siguin físiques o jurídiques, públiques o privades) d’edificis on es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica, és a dir, que allotgin o hagin allotjat indústries o altres activitats comercials o agràries.
 • S’hi destinen 40 milions d’euros. La intensitat de l’ajut és:
  • Petita empresa: 60%.
  • Mitjana empresa: 50%.
  • Gran empresa: 40%.

Què és l’amiant?

L’amiant és un mineral molt resistent i amb una alta capacitat aïllant. Per les seves característiques va ser molt utilitzat en la indústria, en especial en la construcció, entre els anys 1950 i 1990. Amb el temps es va comprovar la seva perillositat per a la salut i des de l’any 2002 està prohibida la instal·lació de productes amb amiant, així com la seva fabricació o comercialització. Tot i això, aquest material encara es troba present en molts edificis i obres. S’estima que, a Catalunya, encara hi ha més de 4 milions de tones d’amiant presents en teulades, dipòsits, baixants o jardineres, com a aïllament tèrmic i acústic.

Al web d’Ecologia Urbana podeu consultar informació en profunditat sobre l’amiant.

Com s’ha de fer la retirada de l’amiant?

Com que es considera un residu especial, s’ha de recollir de forma separada de la resta de residus, tenint en compte diferents mesures de precaució. A causa del risc que comporta la seva manipulació, existeixen empreses especialitzades, que són les úniques que poden encarregar-se de retirar l’amiant. Aquestes han d’estar inscrites al Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA) i complir tota una sèrie de condicions, per tal de protegir les persones treballadores i minimitzar els riscos.

Per a més informació sobre la convocatòria dels ajuts, consulteu el web específic que ha habilitat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).