S’activa la campanya de la Guàrdia Urbana per incrementar la seguretat passiva en la conducció

11/01/2021 - 14:53

Seguretat i Prevenció. Es verificarà principalment l’ús correcte del cinturó de seguretat, el casc i els elements de retenció infantil.

La campanya de control es desplegarà per tota la ciutat de Barcelona i durarà una setmana. A l’anterior campanya d’aquest tipus, que va tenir lloc del 28 de setembre al 4 d’octubre del 2020, la Guàrdia Urbana va tramitar un total de 238 denúncies.

La finalitat principal del Pla local de seguretat viària 2019-2022 és reduir la sinistralitat i el nombre de víctimes mortals i ferits greus. Per assolir-ho, la Guàrdia Urbana porta a terme diverses actuacions en l’àmbit de la seguretat viària com ara aquesta campanya, que s’ha engegat avui i durarà tota la setmana.

L’objectiu és, doncs, reduir el nombre de víctimes de trànsit i també la gravetat de les seves lesions, i en concret, els casos relacionats amb el fet de no utilitzar o d’utilitzar de manera incorrecta els elements de seguretat passiva: cinturons de seguretat, coixins de seguretat, sistemes de retenció infantil, reposacaps i cascos.

La campanya també s’emmarca en la planificació programada i coordinada pel Servei Central de Trànsit amb les policies locals i les àrees regionals de trànsit dels Mossos d’Esquadra.

Cinturons de seguretat i cascos

L’ús del cinturó de seguretat és molt efectiu, tant pel que fa a la reducció de víctimes en els sinistres de trànsit com a les conseqüències de les lesions dels ferits. Per això cal fer efectiu el compliment de la normativa vigent quant al seu ús. A aquest efecte, es comprovarà l’ús que en fa el conductor i tots els acompanyants, i es denunciaran els possibles incompliments amb la comprovació prèvia del funcionament correcte dels cinturons.

Es comprovarà l’ús del cinturó de seguretat en tots els vehicles, inclosos els lleugers quan estiguin dotats d’estructures d’autoprotecció i de cinturons de seguretat i així consti en la corresponent targeta d’inspecció tècnica.

D’altra banda, en relació amb les motocicletes i els ciclomotors es denunciarà el fet de no utilitzar un casc homologat com a element de seguretat passiva o d’utilitzar-lo de manera deficient. A més, s’immobilitzaran els vehicles dels conductors que no l’utilitzin.

També es comprovarà l’ús del casc en els vehicles lleugers similars a les motocicletes i els ciclomotors, llevat que estiguin dotats d’estructures d’autoprotecció i de cinturons de seguretat i així consti a la targeta d’inspecció tècnica, casos en què és obligatori l’ús del cinturó de seguretat.

Cal recordar que el responsable de l’ús del casc per part de passatger és sempre el conductor del vehicle.