Informació important per saber abans de desenvolupar una aplicació

1. Realment necessites una aplicació?

Abans de decidir desenvolupar una aplicació és necessari preguntar-se:

  • És realment necessari?
  • Com servirà per aconseguir els objectius a llarg termini del servei?
  • Alguna de les funcionalitats que es volen tenir són pròpies de les aplicacions, o es podria fer amb una altra tecnologia?
  • Quin element diferenciador aportarà l'aplicació?

Assegura't de fer totes aquestes preguntes abans de dedicar esforços i recursos en la creació d'una app.

2. Escollir la tecnologia adequada per al desenvolupament

Escollir la tecnologia adequada per al desenvolupament de l'aplicació és extremadament important per al seu èxit. Factors com ara el cost, la seva facilitat de manteniment o el seu rendiment es veuen afectats.

Des de l'OSAM es recomana l'ús de l'eina crossplatform Flutter per als nous desenvolupaments. És la tecnologia escollida per l'Ajuntament com a eina de desenvolupament per ser la que millor s'adapta a les necessitats: qualitat, complexitat, velocitat i cost del desenvolupament.

3. Conèixer a les persones usuàries

Desenvolupar una aplicació sense conèixer l'audiència objectiva per aquesta és com caminar a cegues. És essencial conèixer les necessitats de les persones usuàries, ja que l'èxit dependrà completament d'això. No instal·laran l'aplicació si no els hi soluciona cap problema o els dona valor.

4. Escollir el proveïdor adequat

L'empresa desenvolupadora de l'aplicació ha de fer l'aplicació usable, intuïtiva i visualment agradable.

A l'hora de preparar el plec per licitar l'adjudicació pel desenvolupament de l'aplicació, és important que el proveïdor tinguin experiència comprovada en el desenvolupament d'aplicacions que proporcionin una bona experiència d'usuari en la tecnologia desitjada.

5. Publicació en els markets

Un factor molt important que cal tenir en compte en la planificació de la publicació en les markets d'Apple i Android, és que la publicació no és instantània.

És a dir, tot i que una aplicació hagi superat el procés de publicació de l'OSAM i hagi tingut un bon resultat en les proves de QA, la seva data de publicació depèn dels markets i és variable en el temps. Aquest temps acostuma a ser d'1-2 dies, però no es pot garantir, ja que no hi ha un Acord de Nivell de Servei (ANS) establert.