You are here

Es faciliten les dades de l'Institut Municipal d'Urbanisme com a EPEL, i les corresponents a: Bagursa i Institut Municipal d’Urbanisme, abans de la reorganització.

 

Mitjançant aquests enllaços, es pot accedir a les dades de:

Es faciliten les dades, actuals i abans de la reorganització, corresponents a l’Institut Municipal d’Urbanisme i l’empresa municipal Bagursa.

L'Institut Municipal d'Urbanisme no atorga cap subvenció.

Els convenis vigents, subscrits per l'IMU amb altres entitats públiques o privades, es poden trobar a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona/ Registre de convenis.