Guia per a una formació bàsica en salut sexual i reproductiva: reflexions feministes per a intervencions comunitàries

07/06/2021 - 09:24

Amb aquesta guia, a banda d’aportar conceptes teòrics i claus tècniques, es pretenen generar processos de reflexivitat entre les agents comunitàries, aportar coneixements i donar eines des de l’àmbit comunitari per impulsar aquest model.

L’Ajuntament de Barcelona a iniciativa de l’Estratègia compartida de Salut Sexual i Reproductiva (ESSIR) de la ciutat de Barcelona ha publicat la Guia per una formació bàsica en salut sexual i reproductiva-Drets sexuals i cures: reflexions feministes per a intervencions comunitàries, una eina que ens ha d’ajudar a impulsar un model de promoció de la salut sexual des d’un enfocament de drets i centrat en el benestar de la persona.

Els continguts de la guia han estat elaborats per l’equip de professionals de les entitats Creación Positiva i Sida Studi. El document persegueix la finalitat de compartir elements i un marc comú que facilitin les intervencions per a la promoció de la salut sexual  i  forma part d’un procés formatiu. Al seu torn, incorpora  l’experiència aplicada de la formació d’agents comunitàries del Districte de Ciutat Vella, i és el fruit del treball conjunt amb diversos agents. Aquests són: l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Pla de Barris del Raval Sud i el Gòtic Sud, Institut Català de la Salut (Direcció d’Atenció Primària i Comunitària) i Ajuntament de Barcelona (Departament de Salut, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de Ciutat Vella, Programa BCN Interculturalitat, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Departament de Promoció de la Infància, Departament  de Promoció de la Gent Gran, Consell Assessor de la Gent Gran, Departament de Joventut i 4a Tinència d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI).

Amb aquesta guia, a banda d’aportar conceptes teòrics i claus tècniques, es pretenen generar processos de reflexivitat entre les agents comunitàries, aportar coneixements i donar eines des de l’àmbit comunitari per impulsar aquest model.

És una mirada innovadora que cerca  potenciar canvis en la mirada de les agents comunitàries per impulsar un model transformador de promoció de la salut sexual que situï la diversitat de les persones com una qüestió central i el plaer, el benestar, l’autonomia, les cures i l’empoderament comunitari  com a parts consubstancials de la salut sexual.