Programes

El Centre LGTBI és el punt de trobada, reflexió i visibilitat sobre diversitat sexual i de gènere de la ciutat de Barcelona.

Com a complement de les activitats que promouen les entitats LGTBI, el Centre desenvolupa diversos programes dirigits, entre altres qüestions, a promoure la creació cultural i artística LGTBI, afavorir iniciatives de sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere i donar suport a qualsevol iniciativa associativa que sorgeixi en aquest àmbit.

Promoció cultural i artística

El Centre LGTBI desenvolupa una programació cultural i artística pròpia i complementària a la desenvolupada per les entitats LGTBI de la ciutat.

L’objectiu és promoure la creació cultural i artística en l’àmbit LGTBI, donant importància, especialment, a aquells àmbits temàtics que tenen menys presència a l’oferta sociocultural realitzada per les entitats.

Entre altres activitats, el Centre LGTBI de Barcelona organitza exposicions temporals; cicles de xerrades, conferències i debats; espectacles d’arts escèniques; projeccions audiovisuals; clubs de lectura, etc.

Promoció de drets

Una àrea específica de l’activitat cultural del Centre LGTBI és la relacionada amb la promoció dels drets de les persones LGTBI.

El Centre vol fer, d’aquesta manera, la seva contribució a prevenir i promoure els drets previstos a la Llei 11/2014, mitjançant formats comunicatius i divulgatius pensats per a tota la ciutadania.

Formació

El Centre LGTBI vol ser un punt de trobada de totes les persones i col·lectius que tinguin interès per conèixer de prop diversos aspectes de la comunitat LGTBI i sobre diversitat sexual i de gènere. Amb aquesta finalitat, organitza un programa de formació no-formal sobre qüestions LGTBI adreçat a la sensibilització d’entitats i grups que treballin amb infants, adolescents i joves.

A més, s’encarrega de la formació de les persones que participen dels diversos projectes de voluntariat relacionat amb l’activitat associativa. També informa sobre els cursos que ofereixen les principals entitats LGTBI de Barcelona.

Acció comunitària

El Centre LGTBI és un espai viu, obert, inclusiu i connectat al barri de Sant Antoni i amb la resta de la ciutat.

Per això també organitza activitats que facilitin el coneixement del Centre i els seus serveis entre el veïnat, les escoles, els casals de gent gran, els centres cívics, les entitats del territori, etc. A més, acull i dóna suport a accions comunitàries que tinguin lloc al barri i a la ciutat.

Associacionisme i voluntariat

El Centre LGTBI de Barcelona és, per ell mateix, un espai de trobada i intercanvi per a totes les entitats de la comunitat LGTBI barcelonina. A banda d’oferir diversos espais per a la realització d’activitats per part de les associacions LGTBI, el Centre també fomenta la relació d’aquestes organitzacions amb el teixit associatiu del barri, al qual s’ofereix, també, com a espai propi.

El Programa de Voluntariat del Centre LGTBI vol esdevenir un referent per a totes les persones que desitgen involucrar-se i participar dels diversos projectes que desenvolupen les entitats LGTBI.

Jornada anual

Un cop l’any, el Centre LGTBI organitza unes jornades temàtiques sobre alguna qüestió d’actualitat o interès per a la comunitat LGTBI i per reflexionar en relació a la diversitat sexual i de gènere.

La Jornada vol enfortir la relació del Centre amb altres equipaments similars per compartir experiències i donar visibilitat a temàtiques emergents i nous enfocaments.

La Jornada és, alhora, una oportunitat per compartir coneixement amb altres xarxes, tant de casa nostra com d’arreu, així com un punt de trobada de les xarxes en què participen l’Ajuntament de Barcelona i les entitats de la ciutat.