Inici » Noticia » Segona sessió de treball del Grup Impulsor després de la renovació del Pacte del Temps

Segona sessió de treball del Grup Impulsor després de la renovació del Pacte del Temps

El Grup Impulsor del Pacte del Temps es va reunir el passat 5 de març per crear sinèrgies i fer efectiu el compromís per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

El Grup Impulsor del Pacte del Temps, constituït per organitzacions econòmiques i entitats socials de la ciutat, es va reunir el passat 5 de març per crear sinèrgies i fer efectiu el compromís per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient. En el transcurs de la sessió, es va posar en valor les actuacions des de l’inici del Pacte fins les noves adhesions, per tal d’actualitzar, posar en comú i acordar estratègies per ampliar el número d’entitats i organitzacions adherides.

Respecte del seguiment de les actuacions del Pacte del Temps, i concretament, dels compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, es van exposar un seguit d’actuacions com el projecte de la  Reforma Horària dut a terme a quatre instituts públics de l’Eixample, el grup de treball Temps i Salut que treballa fent propostes de noves actuacions per Joves i l’ús de les TIC així com el Consell de Salut i Pacte. Es van presentar també les noves actuacions d’empreses i organitzacions, com la de l’Institut d’Assessorament Dietètic i Nutricional (IADIN), TASCA Projectes d’animació sociocultural, Fundació IRES, Fundació IPSS i  del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).

En aquest mateix sentit es van exposar les accions de difusió del Pacte a l’Acord Ciutadà, concretament a la Taula de Coordinació de Xarxes i posteriorment a la Taula pel dret a una

Alimentació Adequada i a la Taula per a la Inclusió Laboral de Barcelona. També se’ls va fer partícips de la Jornada “avancem cap a una organització del temps de treball més saludable, igualitària i eficient” del pròxim 18 de març que enguany acull la setena edició del Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps.

Posteriorment, es va presentar la nova web com una de les eines de projecció i difusió del Pacte del Temps a la ciutat. Entre d’altres, una de les millores introduïdes és el formulari d’adhesió online per facilitar que les organitzacions puguin aportar les actuacions d’una forma més pràctica i àgil.

Finalment, es va posar en relleu la importància de fer difusió del Pacte a les empreses i organitzacions que formen part del Grup Impulsor perquè puguin formalitzar les seves actuacions. D’altra banda, es va posar en valor les actuacions que ja s’estan implementant a les empreses i a les organitzacions i  la importància de sensibilitzar la plantilla sobre els beneficis que un millor ús del temps té en la salut de les persones treballadores.