El carril bici del Pont del Treball Digne baixa a la calçada

Ja està obert el carril bici del Pont del Treball Digne, al districte de Sant Andreu. Un tram on s'ha eliminat el carril bici situat a la vorera banda nord per traslladar-lo a la calçada i fer-hi un carril  bidireccional i segregat, situat al costat Besòs de la calçada.

..
07/02/2024 - 18:23 h

D’aquesta manera, la secció actual del Pont del Treball, passa a comptar amb un carril de circulació per sentit i un carril bici bidireccional i segregat. El nou carril inclou senyalització vertical, peces separadores a tot el tram, i un semàfor exclusiu per a bicis a la cruïlla amb el carrer de Berenguer de Palou.

Els propers dies s’eliminarà el carril bici pintat a la vorera de manera que els vianants recuperaran aquest espai.