La mobilitat del futur: diàleg i participació per al nou full de ruta

El Pla de mobilitat urbana recull més de 300 mesures i 60 línies d’actuació per dissenyar les polítiques de la mobilitat del futur i és fruit del treball conjunt i el diàleg amb una trentena d’entitats i grups polítics.

01/12/2020 - 18:47 h - Mobilitat i transports Ajuntament de Barcelona

El nou Pla de mobilitat urbana 2024 estableix com a màxima prioritat el disseny de polítiques que contribueixin a construir una ciutat més saludable, equitativa, sostenible, intel·ligent i segura. L’objectiu principal és que l’any 2024 el 81,52% dels desplaçaments es facin a peu, en transport públic o en bicicleta.

A més, la nova proposta marca quatre reptes a assolir:

  • Garantir el dret a la mobilitat.
  • Vetllar per la salut i la seguretat de les persones.
  • Contribuir a la recuperació de l’activitat econòmica i comercial.
  • Combatre la crisi climàtica i millorar la qualitat de l’aire.

Més de 300 mesures

Per afavorir i incrementar els desplaçaments en mitjans sostenibles, el Pla de mobilitat urbana es desplega en 60 línies d’actuació i 340 mesures, entre les quals destaquen:

  • Vianants: incrementar 32 quilòmetres de carrers per a vianants, instal·lar ascensors i escales mecàniques per millorar l’accessibilitat o reduir la mobilitat rodada als entorns escolars.
  • Bus: millorar la xarxa de bus, amb 68 quilòmetres nous de carrils, reordenar les línies supramunicipals o ampliar les línies de bus amb zero emissions.
  • Bicicleta: incrementar la xarxa de carrils bici en un 40%, desenvolupar el pla estratègic d’aparcament segur de bicicletes a la ciutat o estudiar l’ampliació de les bicicletes elèctriques al Bicing.
  • Mercaderies: estudiar la modulació del temps d’estacionament a l’àrea DUM segons el tipus d’activitat, promoure la càrrega i descàrrega nocturna amb vehicles silenciosos i estudiar o promoure mesures tarifàries i/o fiscals per reduir l’impacte ambiental de la DUM.
  • Vehicle privat: implantar la velocitat 30 a tota la ciutat (excepte a les vies de connectivitat), intensificar les actuacions sobre les zones de concentració i punts de risc d’accidents, prioritzar l’ús de vehicles més sostenibles i menys sorollosos o assolir l’objectiu que un 80% de la flota municipal sigui elèctrica.
  • Noves tecnologies: ampliar els serveis de vehicles compartits (turismes, motos i bicicletes) a l’àmbit metropolità, incorporar sistemes automàtics de control de la indisciplina viària o introduir la videodenúncia als busos per identificar i multar els vehicles que cometin infraccions a les parades i als carrils bus.

Procés d’aprovació del nou Pla de mobilitat urbana

El projecte del Pla de mobilitat urbana 2024 s’ha aprovat inicialment a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat i s’ha obert un període d’al·legacions. Posteriorment, es debatrà i votarà definitivament al Ple del Consell Municipal.