Rècord de desplaçaments sostenibles a Barcelona el 2023

En la primera sessió plenària del Pacte per la mobilitat d’aquest mandat s’han presentat els indicadors principals dels desplaçaments que es produeixen a la ciutat, entre els quals destaca una xifra rècord: el 2023, el 80,1% dels trajectes urbans es van fer a peu, en bicicleta o vehicles de mobilitat personal (VMP) o en transport públic, davant del 20% que es van fer en vehicle privat. També han començat els treballs per elaborar el nou Pla de mobilitat urbana (PMU) 2025-2030.

..
18/01/2024 - 20:04 h - Mobilitat i transports Ajuntament de Barcelona

El Pacte per la mobilitat és un espai de participació i de diàleg creat l’any 1998 i format per associacions, empreses, organismes i entitats públiques que actua com a fòrum participatiu i de consens entorn del model de mobilitat a Barcelona, amb la concreció d’actuacions per millorar la mobilitat i la seguretat viària urbana.

En la sessió que ha tingut lloc avui s’ha presentat el darrer balanç d’indicadors de mobilitat del Pla de mobilitat urbana (PMU) 2024, un nou web de dades obertes per garantir l’accés a aquesta informació i les línies de treball per a l’elaboració del proper PMU.

Les dades de mobilitat a Barcelona, en obert

Durant la sessió plenària d’avui s’ha presentat un nou web amb les dades bàsiques de mobilitat, que inclou indicadors històrics i informació actualitzada i que s’anirà enriquint periòdicament. Aquesta eina contribueix a la transparència, amb dades obertes i interoperables que la ciutadania pot consultar.

Entre els indicadors corresponents al 2023, destaquen els següents:

  • Desplaçaments totals: el 42,1 % es van fer a peu, el 34,2% en transport públic i el 19,9% en transport privat. El 3,8% restant es van fer amb bici o vehicles de mobilitat personal.
  • Transport públic: els desplaçaments augmenten un 18% respecte al 2022, fins als 2.858.636.
  • A peu: s’estima que el 2023 es van fer un total de 3.512.790 desplaçaments diaris a peu a la ciutat, que suposen un augment del 2% respecte a l’any anterior.
  • Bicicleta i VMP: aquests desplaçaments van augmentar un 7% respecte al 2022, amb un total de 318.609.
  • Vehicle privat motoritzat: amb un descens del 0,3% respecte a l’any anterior, sumen 1.660.771 desplaçaments.
  • Repartiment de l’espai públic de mobilitat (indicador nou): el 50,5% de l’espai correspon a vianants; el 2,6%, a la bicicleta; el 3,8%, al transport públic (comptant-hi els carrils bus i la plataforma del tramvia); el 8,8%, a cordons de servei i reserves d’estacionament o zones de càrrega i descàrrega, i, de la resta de la calçada, el 34,3% correspon a carrils de circulació general.
  • Distribució urbana de mercaderies: la ciutat disposa d’11.198 places de càrrega i descàrrega.

En marxa el desenvolupament del nou PMU

La diagnosi prèvia del nou PMU posa de manifest els reptes principals que s’han d’abordar i determina tres línies estratègiques, que són:

  • Establir un model de mobilitat en superfície segur, eficient i sostenible.
  • Assolir un sistema de transport públic que capti més viatgers del vehicle privat.
  • Reduir la dependència del cotxe o la moto i mitigar les externalitats negatives que tenen.

L’objectiu és treballar una proposta des del consens que pugui obtenir l’aprovació inicial a finals del 2024.