Què és el gas NO2

El diòxid de nitrogen és un gas irritant que no es pot percebre a simple vista. Procedeix de la combustió de vehicles a motor, calefaccions i del transport marítim. Es calcula que fins a un 60% pot provenir del trànsit. Té una olor picant i és de color marró vermellós.

  • Un 60% es genera pel trànsit.
  • Un 13% es genera fora del municipi.
  • Un 8,3% prové del sector industrial.
  • Un 7,6% prové de les activitats vinculades al port.
  • Un 11,1% prové d’altres fonts (calefaccions, combustions...).