Zona de Baixes Emissions permanent a partir de l’1 de gener de 2020

Contaminació. Una comissió de seguiment elaborarà l’ordenança municipal que regularà la circulació per l’àrea delimitada.

A partir de l’any vinent la Zona de Baixes Emissions permanent funcionarà de dilluns a divendres en horari laboral, de 7.00 a 20.00 hores, i afectarà 125.000 vehicles. Una comissió de seguiment formada amb les diferents entitats i experts de la Taula contra la Contaminació de l’Aire definirà l’ordenança per regular-ne el funcionament.

La reducció de la circulació de 125.000 vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT suposarà una disminució d’un 15% de la contaminació de l’aire a Barcelona el 2024. La Zona de Baixes Emissions permanent té una superfície de 95 quilòmetres quadrats, que inclou Barcelona i àrees dels municipis propers a les rondes de Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Una comissió de seguiment amb representants de la Taula contra la Contaminació de l’Aire, formada per associacions, entitats, experts i administracions, definirà l’ordenança municipal que regularà el funcionament de la zona.

Les restriccions que afecten els vehicles que no han estat etiquetats amb el distintiu ambiental de la DGT són les següents:

  • Turismes amb motor de gasolina matriculats abans del gener del 2000 i amb motor dièsel matriculats abans del gener del 2006.
  • Furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994.
  • Les motos i els ciclomotors matriculats abans del 2003, anteriors a Euro 2.

Aquestes restriccions, que ara només s’apliquen en cas d’episodi de contaminació per NO2, seran permanents a partir de l’1 de gener de 2020.

Els vehicles d’emergències (policia, bombers i ambulàncies), vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials podran circular per la Zona de Baixes Emissions independentment de la seva etiqueta de la DGT.

En aquest enllaç podeu comprovar el distintiu ambiental del vostre vehicle.

La col·locació del distintiu no és obligatòria. La Guàrdia Urbana de Barcelona controlarà la circulació llegint les matrícules dels vehicles a través de càmeres instal·lades a les entrades de la Zona de Baixes Emissions.