Clics de FAmobil fen fila índia

Activitats del bloc temàtic 5

Cara d'ET l'extraterrestre

Activitat 1

Fora pressions

Es treballa la pressió grupal i la seva manifestació en les violències entre homes, a partir de situacions plantejades o viscudes.

Descarrega l'activitat

Silueta d'un home amb el cel taronja

Activitat 2

I tu què hi tens a dir?

Es promou una revisió personal per reflexionar sobre la  relació amb la resta d'homes i el posicionament en contra de les conductes sexistes.

Descarrega l'activitat

Una persona estesa amb moltes caixes de cartrò a sobre

Activitat 3

No sé què fer amb un no

Es desenvoluparà la comunicació assertiva i es reflexionarà sobre els diferents estils de comunicació.

Descarrega l'activitat

Pare i nen fent l'avió sobre una carretera

Activitat 4

Qui se salva?

Es treballa el concepte de poder i patriarcat per entendre com ens influencia i genera relacions desiguals i de violència.

Descarrega l'activitat

Home caminant

Activitat 5

El canvi en els homes, transcendint la violència

Es donen eines per identificar la violència i la seva interiorització en un mateix. També es treballa la masculinitat i les relacions de parella.

Descarrega l'activitat