Les arts escèniques són part essencial del nostre creixement individual i col·lectiu. Ens fan gaudir i reflexionar, ens conviden a conèixer realitats diferents a la nostra i, sobretot, ens alimenten l’ànima. Així com el treball de cada companyia de barri atorga un nou color a la nostra xarxa de proximitat, la impossibilitat de tirar endavant els projectes arran de crisis com la que estem vivint acaba enfosquint la nostra quotidianitat.

Amb l'objectiu de dignificar el nostre teixit cultural més proper, el Districte de Sant Andreu i els equipaments municipals del territori impulsen aquest Calidoscopi cultural reivindicant les arts escèniques com a motor de la transformació social. Al llarg de maig, juny i juliol podrem gaudir de les millors propostes gestades sobre el terreny i programades a cada espai públic dels set barris.

Us convidem a descobrir el potencial de les companyies que, dia rere dia, es desviuen per millorar el nostre present i el nostre futur. A conèixer el que es gesta rere els espais de creació. A aprendre del bagatge d’artistes d’aquí i d’allà. Us convidem, en definitiva, a gaudir.

Calidoscopi cultural 2021

Districte de Sant Andreu