El mapa sonor del districte de Sant Andreu és l’activitat central de Calidoscopi 2019, festival dedicat a la ciència ciutadana. Hi estan implicats els diferents equipaments dels set barris del districte i respon a la voluntat dels seus veïns i veïnes de conèixer quina és la seva identitat sonora.

Ens vam preguntar com sonen els carrers, les places i els parcs dels set barris que conformen el districte i vam posar fil a l’agulla per dibuixar un mapa sonor a través d’un seguit d’intervencions, desenvolupades amb la participació de la ciutadania, per enregistrar, documentar i anotar els sons que ens envolten i desxifrar analíticament com es perceben des d’un punt de vista científic.

Aquestes sessions d’enregistrament dels sons pels carrers, parcs i places les hem batejades com a atrapa-sons i les farem seguint un protocol fixat pel Grup de Tecnologies Musicals (MTG) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Fundació Phonos, en col·laboració amb BitLab.