La Capital Mundial de les Polítiques del Temps confirma Barcelona com a referent

..
22/02/2023 - 12:36 h

El concepte de “Capital Mundial de les Polítiques del Temps” va ser creat per la Xarxa de Governs i Regionals de les Polítiques del Temps amb la intenció de generar una major consciència i augmentar la visibilitat d’aquestes  polítiques, així com d’apropar-les a la ciutadania. Seguint aquests criteris, el febrer del 2022 la Xarxa va escollir Barcelona com a Primera Capital Mundial de les Polítiques del Temps durant el període 2022-2023, reconeixent així la llarga trajectòria de la ciutat en el desenvolupament de polítiques del temps, incloent-hi assoliments històrics i  actuacions destacades. 

Aquesta és una fita important que ha servit per reforçar i impulsar encara més el compromís històric del seu consistori  i de tota la ciutat amb una organització dels temps més saludable, igualitària, eficient i sostenible. La Capitalitat Mundial pretén:

  • Generar una consciència ciutadana a través de campanyes de sensibilització i comunicació.
  • Promoure la visibilitat i la sostenibilitat de la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps, esdevenint la seva ambaixadora  en diferents fòrums d’arreu del món.
  • Organitzar i participar de forma activa en esdeveniments internacionals.   
  • Promoure i consolidar polítiques del temps innovadores i, en el cas de  l’Ajuntament de Barcelona, impulsant el Pla d’Acció de la Declaració de Barcelona sobre Polítiques del Temps (2022-2023).

Aquests quatre objectius s’han aconseguit per mitjà de l’organització d’activitats al llarg de l’any, així com l’impuls de política pública des de l’Ajuntament, fets que han situat Barcelona en el mapa d’actors clau en polítiques del temps. 

En l’àmbit ciutadà destaca la campanya de comunicació sota l’eslògan “El valor del teu temps”. La campanya ha inclòs bosses de roba, llibretes i un conjunt de postals amb recomanacions per a millorar els usos del temps, que han arribat a 304 equipaments de tota la ciutat. També s’han organitzat actes en diferents punts de la ciutat, sobre temàtiques diverses i en formats adaptats a tota mena de públics.  Alguns exemples són els tallers per a nenes i nens “Barcelona, el temple del temps”, que s’han organitzat a una vintena d’equipaments de la ciutat, la xerrada “Temps, descans i son”, orientada a millorar els hàbits de son i descans de la ciutadania, i que s’ha impartit en els 10 districtes de Barcelona, i una acció dirigida al professorat d’educació física de la ciutat reflexionant sobre la relació entre temps, esport i salut. Aquesta darrera s’ha impartit en el marc de les jornades organitzades per l’Institut Barcelona Esport, amb l’objectiu de sensibilitzar al professorat sobre la importància de l’hora quan es planifica l’activitat física.

En l’àmbit municipal s’ha publicat l’informe “Polítiques públiques de temps impulsades per l’Ajuntament de Barcelona”, que recull les 71 actuacions que està desenvolupant actualment l’Ajuntament de Barcelona en matèria de temps, amb l’objectiu de facilitar el seu seguiment i promoure una acció coordinada. L’informe també fa de testimoni de la transversalitat de les polítiques del temps en el Consistori, amb 6 de les 8 gerències amb actuacions vigents, i del seu caràcter marcadament social, amb una part important de les actuacions en direccions dedicades a cures, justícia social o igualtat.

Finalment, la Capitalitat ha intensificat l’activitat d’intercanvi de la ciutat amb altres municipis d’arreu, tant de Catalunya i Espanya, com d’altres parts del món. Els actes principals han tingut lloc durant la Time Use Week, el principal esdeveniment internacional sobre polítiques del temps que es celebra cada any a Barcelona i que aquest any com ha acollit l’Assemblea de la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps. A més, s’ha participat en diferents fòrums internacionals, com la Semana Iberoamericana de los Horarios y el Tiempo, celebrada el setembre, i s’han organitzat trobades destinades a l’intercanvi d’experiències i coneixements, com la jornada “Polítiques del temps en el món local: experiències, reptes i oportunitats”, que el juny va aplegar diferents  municipis de l’estat espanyol, coorganitzada amb la Federación Española de Municipios, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis.

Des de l’Ajuntament de Barcelona es fa un balanç positiu de totes les actuacions dutes a terme, que han permès fer créixer la xarxa d’intercanvi amb altres ciutats, augmentar la sensibilització ciutadana respecte als usos del temps i donar un nou impuls a les polítiques del temps dins el mateix Ajuntament.