Consell d'Habitatge. Sessió ordinària. març.

27/03/2023
  • 2023

Consell d'Habitatge. Sessió ordinària. març.

27/03/2023
  • 2023

Consell de Dones. Sessió ordinària. febrer.

22/02/2023
  • 2023

Consell de Dones. Sessió ordinària. febrer.

22/02/2023
  • 2023

Consell de Gent Gran . Sessió ordinària. març.

30/03/2023
  • 2023

Consell de Gent Gran . Sessió ordinària. març.

30/03/2023
  • 2023

Consell de Salut. Sessió ordinària. març.

28/03/2023
  • 2023

Consell de Salut. Sessió ordinària. març.

28/03/2023
  • 2023

Consell de Dinamització Econòmica. Sessió ordinària. febrer.

28/02/2023
  • 2023

Consell de Dinamització Econòmica. Sessió ordinària. febrer.

28/02/2023
  • 2023