El Conservatori posa a disposició del professorat i alumnat un conjunt de pianistes repertoristes.

L'organització específica del treball amb el pianista repertorista és responsabilitat de cadascun dels departaments afectats i el cap d'estudis.

Professorat repertorista

 • Xavier Almirón
 • Miguel Ángel Dionis
 • Eugènia Gassull
 • Jordi Farran
 • Gerard López
 • Laura Vilalta
 • Gregori Ferrer

Audicions organitzades pel professorat d'instrument

 • Núm. màxim per curs i professor/a: 3.
 • Calendari: en dia i horari lectiu. Les audicions que es programin una vegada acabat els curs s'hauran d'acordar prèviament amb el/la cap d'estudis i el cap de departament.
 • Calendari general d'audicions: s'establirà des dels departaments, d'acord amb la planificació dels professors/es instrumentistes.
 • Partitures: els professors/es entregaran el llistat de partitures per l'audició del primer quadrimestre abans del 15 de novembre, i el del segon quadrimestre abans de l'1 de març.
 • En el cas de l'alumnat de sisè curs, els professors/es hauran d'entregar el llistat complet de tot el curs abans del 30 de novembre.
 • En el cas de les activitats organitzades per la direcció del centre (setmana cultural/jornada de portes obertes/concurs de solistes/etc.), aquesta establirà en cada cas els criteris generals d'acord amb la normativa vigent.

Premis d'Honor

Les obres que s'interpretaran seran les treballades durant el curs.

Proves d'accés a centres de grau superior

Les obres que s'interpretaran seran les treballades durant el curs. En cas de repertori nou establert per la normativa de les proves d'accés a centres de grau superior, es consideraran les possibilitats dels canvis imprescindibles, sempre d'acord amb la cap d'estudis, el cap de departament i el/la pianista repertorista corresponent.

Proves d'orquestra

No serà necessària la participació dels pianistes repertoristes.

Aules d'assaig

El centre posarà a disposició aules d'assaig en qualsevol època de l'any, paral·lelament a les activitats del centre, especialment per preparar les proves d'accés a l'ESMUC i els Premis d'Honor. Els caps de cada departament entregaran a el/la cap d'estudis, un mes abans de la realització d'aquestes activitats, una relació de les necessitats concretes (nombre, dia i hora) d'espais.

Activitats externes al centre

Les activitats externes al centre, a excepció de les proves d'accés a l'ESMUC, no són responsabilitat del pianista repertorista, menys en el cas d'aquelles activitats organitzades per la direcció del centre