CARNET D'ESTUDIANT

Se't donarà a l'ingressar per primer cop al Conservatori i et servirà per a tot el grau professional. Quan et graduïs o causis baixa, es desactivarà.

És necessari per a:
- Accés a la intranet.
- Identificació dins del centre.
- Fer ús de les aules d'estudi.
- Recollir la documentació que hagis sol·licitat.
- Identificació pels intercanvis i sortides fora del centre.
- Gaudir dels descomptes i promocions que et faci arribar el Conservatori.

Recollida:
A partir del primer dia de classes a Secretaria.

Observacions:
- El carnet no es pot deixar a recepció.
- Els carnets oblidats es guardaran a secretaria.
- En cas de pèrdua, hauràs de demanar un duplicat i abonar 5 euros. Clic aquí per accedir al formulari de sol·licitud.

CARPETA CORPORATIVA 

Se't donarà a l'ingressar per primer cop al centre de forma gratuïta i per a tot el grau professional.