El primer assaig d'orquestra es destinarà a la distribució de faristols.

Tant la puntualitat, actitud de l'alumne durant els assajos o el nivell de cada prova prèvia realitzada comptabilitzaran en els criteris d'avaluació.

Per les especialitats instrumentals on a 5è i 6è hi hagi més alumnes matriculats dels que es requereixen a l'orquestra, es realitzarà una prova específica de selecció, tant per les places de solista com per a la resta

La data de la prova es publicarà druant els mesos de març/abril.

AUDICIONS DE FLAUTA TRAVESSERA I FLAUTÍ

 • Aquestes audicions tenen com a objectiu cobrir les places de solistes dels conjunts instrumentals, és a dir banda, orquestra de flautes i orquestra simfònica.
 • Poden presentar-se a aquestes proves els alumnes de 5è i 6è. La plaça només tindrà vigència per un curs escolar, i caldrà tornar-s'hi a presentar per a revalidar-la.
 • En el cas dels alumnes que repeteixin curs i ja tinguin aquesta assignatura aprovada, no podran optar ni a orquestra ni a banda.

Estructura de la prova

 • Interpretació pública i davant del jurat del repertori que els requereixi el tribunal.

Reglament

 • Es podran presentar exclusivament alumnes de 5è curs i de 4t curs que l'hagin aprovat.
 • És totalment imprescindible que toquin el flautí.
 • Cal presentar tot el repertori que s'indica en la llista.
 • El tribunal decidirà si accepta la candidatura i també per quina formació; la decisió serà inapel·lable.
 • Un cop guanyada la plaça tots els alumnes tindran l'obligació de tocar el flautí en almenys una obra a l'orquestra simfònica o la banda.
 • Malgrat haver guanyat la plaça, aquesta es podrà perdre per cúmul de faltes d'assistència o per negar-se a tocar el flautí.

Repertori de flauta

 • Carmen. Bizet
 • Simfonia. 8. Brahms
 • Simfonia. 8 . Dvorak
 • Simfonia 1. Schumann
 • Rigoletto. Verdi

Repertori de flautí

 • La gazza ladra. Rossini
 • Semiramis. Rossini

Repertori de flauta i piano

 • Intermezzo. K. Reineche

Repertori de flautí i piano

 • Segon moviment del concert en do. Vivaldi.

AUDICIONS DE CLARINET

 • Aquestes audicions tenen com a objectiu cobrir les places dels 2 clarinets solistes de l'orquestra simfònica i els 2 clarinets principals de la banda simfònica.
 • Poden presentar-se a aquestes proves els alumnes de 5è i 6è curs.
 • En el moment de la inscripció a les proves, l'alumne indicarà si es presenta a l'orquestra simfònica, a la banda simfònica o a ambdues formacions.
 • La plaça només tindrà vigència per a un curs escolar, i caldrà tornar a presentar-se per revalidar-la.

Estructura de la prova

 • Interpretació de dues obres o fragments d'obres de diferents estils escollits per l'alumne.
 • Interpretació dels passatges d'orquestra que esculli el director d'orquestra d'entre els que vinguin indicats en la convocatòria de les proves.

OBSERVACIONS

 • No podrà accedir a les proves cap candidat que no se cenyeixi a les condicions que figuren en aquesta plana.
 • Un cop guanyada la plaça, es pot perdre a causa de faltes d'assistència, o de qualsevol altre tipus de falta greu tipificada en el Reglament de règim intern.
 • El Conservatori posa a disposició dels candidats en el moment de la prova, una professora repertorista per a l'obra amb acompanyament de piano.
 • És obligat saber tocar el piccolo per a poder accedir a l'orquestra o la banda.