"La música de cambra és una conversa entre persones educades"  (Beethoven).

L'objectiu del curs és compartir, integrar i posar en pràctica els coneixements musicals teòrics i tècnics a través de l'anàlisi i la interpretació i d'un repertori adequat als recursos i capacitats de cada un dels/les intèrprets, per tal que cada instrumentista pugui aportar el millor de sí mateix/a amb confiança i solvència.

Es treballaràn l'intercanvi d'idees i punts de vista interpretatius, el sentit de la sonoritat del conjunt (audició polifònica), la capacitat d'escoltar els altres instruments al mateix temps que es toca el propi i la comunicació gestual que permeti una interpretació coordinada.

ADREÇAT A

A persones amb un mínim d'anys d'experiència en la pràctica instrumental que vulguin tenir l’experiència de tocar en grup.

PREU: 456 euros

HORARIS I DATES

Grups: Dimecres matí, divendres matí, divendres tarda i dissabte matí.

L'horari dels grups-classe es concertarà amb el professor d'acord amb la disponibilitat horària expressada pels candidats i les candidates durant el procès de preinscripció.

Duració: 30 hores

MÍNIM D'ALUMNES

4 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs cas que no s'arribi al mínim).

REQUERIMENTS

Experiència mínima tocant l'instrument.

Cal fer una entrevista prèvia amb el professor. Una vegada preinscrit/a i durant el procés de configuració de grups contactarem amb vostè per concertar dia i hora de l'entrevista.

PROFESSORAT

Eduard Comalada

Vull saber més sobre les Preinscripcions als Cursos Oberts