"La música de cambra és una conversa entre persones educades"  (Beethoven).

L'objectiu del curs és compartir, integrar i posar en pràctica els coneixements musicals teòrics i tècnics a través de l'anàlisi i la interpretació i d'un repertori adequat als recursos i capacitats de cada un dels intèrprets, per tal que cada instrumentista pugui aportar el millor de sí mateix amb confiança i solvència.

Es treballaràn l'intercanvi d'idees i punts de vista interpretatius, el sentit de la sonoritat del conjunt (audició polifònica), la capacitat d'escoltar els altres instruments al mateix temps que es toca el propi i la comunicació gestual que permeti una interpretació coordinada.

ADREÇAT A
Músics aficionats i estudiants (instrumentistes i cantants) que vulguin tenir l’experiència de tocar en grup.

PREU: 456 euros

HORARIS I DATES
Grups Dimecres matí
Grups Divendres matí

L'horari dels grups-classe es concertarà amb el professor d'acord amb la disponibilitat horària expressada pels alumnes durant el procès de preinscripció.

Duració: 30 hores

MÍNIM D'ALUMNES
4 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs cas que no s'arribi al mínim).

REQUERIMENTS
Experiència mínima tocant l'instrument. Cal fer una entrevista prèvia amb el professor.

Una vegada preinscrit/a li contactarem per concertar dia i hora de l'entrevista.

PROFESSORAT

Per confirmar

Vull saber més sobre les preinscripcions a aquest o qualsevol altre Curs Obert