Esteu aquí

Accesibilitat

Al web http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca, de l'Ajuntament de Barcelona, s'han considerat les mesures següents per permetre als usuaris accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat:

 

  • Multinavegador: Les pàgines tenen una visualització correcta en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
  • Navegació coherent: S'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència  gratificant a tots els usuaris.
  • Els títols de pàgina són accessibles, contenen el nom del web i la secció.
  • Els enllaços tenen informació contextual.
  • No existeixen elements sense mecanisme d’aturada.
  • El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual s’adreça el contingut.

 

El desenvolupament del web http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca s'ha basat en la consideració de les pautes d'accessibilitat al contingut en el web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Més informació sobre l'accessibilitat web i els recursos d'accessibilitat, i per configurar les opcions dels navegadors, la trobareu al web http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca.

En el cas que trobeu barreres al web, cal que ens les indiqueu a través del formulari http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=hola&detall=4499.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les barreres d'accessibilitat que actualment manquen per resoldre en els seus webs.

Barcelona, 20 d’abril de 2017