Esteu aquí

Treballem per la plena ciutadania

  • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/o.jpg

La plena ciutadania l’entenem com aquella situació en què es troben les persones quan poden accedir a tots els drets reconeguts i garantits a la ciutat.

A l’hora d’accedir a la plena ciutadania no es poden produir discriminacions per situacions administratives diferents, per tant, aquest objectiu se centrarà en la població migrada i estrangera de la ciutat, i drets com la participació política, el dret a la nacionalitat i l’agilització de l’empadronament en seran algunes de les prioritats. Concentrarem esforços en la població jove d’origen cultural divers i, per àrees, ens coordinarem amb el Consell Municipal d’Immigració i amb la Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants.

Notícies

No hi ha notícies

Enllaços relacionats