Esteu aquí

L'enfocament basat en drets humans

Desenvolupat per Nacions Unides, l’enfocament basat en els drets humans col·loca el respecte, la protecció i la garantia de drets humans com a fonament per a un desenvolupament humà sostenible.

L’enfocament basat en els drets humans (EBDH) ha estat desenvolupat per Nacions Unides com el marc conceptual que situa el respecte, la protecció i la garantia de drets humans com el fonament, l’objectiu i les eines per fer possible un desenvolupament humà sostenible. Fer servir aquest enfocament en les polítiques municipals és un repte que l’Ajuntament de Barcelona afronta amb l’adopció del programa “Barcelona, ciutat de drets”.

El marc normatiu de drets humans està establert clarament, però cal respectar-lo i desenvolupar les polítiques públiques necessàries per protegir i garantir aquests drets. Això implica que els objectius de les polítiques, els plans, els programes i els serveis municipals han d’estar alineats amb els estàndards de drets humans, que la igualtat i la no-discriminació han d’esdevenir l’eix central, que s’ha de garantir el dret a la participació activa, lliure i significativa de la ciutadania a les polítiques públiques i que s’ha de contribuir a reforçar les capacitats de la ciutadania per apoderar-la per reclamar i exercir els seus drets.

Aquest enfocament planteja una sèrie d’indicadors i d’eines metodològiques, fins ara aplicades sobretot en la identificació i la formulació de projectes, que comencen a aplicar les administracions, sobretot les locals, a l’hora de proposar i desplegar polítiques públiques concretes. Així, el desenvolupament adaptat a polítiques municipals i l’aplicació de l’enfocament basat en drets humans serà un dels objectius de “Barcelona, ciutat de drets”, objectiu que ens ajudarà a concretar en polítiques reals els grans principis i declaracions de drets humans.

Notícies

Serveis per la no discriminació i la igualtat de tracte

03/02/2020 - 16:10 h

Bones pràctiques. Guia de directrius per planificar les polítiques públiques de drets humans seleccionada com a bona pràctica.

2.000 treballadors i treballadores formats en matèria de drets humans i interculturalitat

20/03/2019 - 13:11 h

Formació. Presentació de l'informe d'execució del Pla de formació interna en drets humans i interculturalitat.

El model de ciutat de drets de Barcelona i el municipalisme, a les Nacions Unides

15/02/2019 - 13:43 h

Drets Humans. Barcelona elabora un informe per a l'Oficina de l'Alt Comissionat de Drets Humans de Nacions Unides.

Comparteix aquest contingut