Esteu aquí

Formació en drets humans i diversitat

  • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/formaci%C3%B32_1.png

La formació és una de les eines principals de protecció dels drets humans i de promoció de la diversitat. Així, aquesta direcció de serveis desplega diferents accions formatives adreçades tant a les entitats i la ciutadania com cap als interns de la mateixa administració, amb un pla específic de formació interna.

L’objectiu de la formació en drets humans i diversitat és:

  • Promoure la igualtat real dels drets i deures i d'oportunitats socials de tots els ciutadans, i afavorir l'equitat lluitant contra les situacions d'exclusió i discriminació, especialment les relacionades amb l'origen i les diferències culturals.
  • Promoure el reconeixement i la visibilització de la diversitat, valorant, respectant i aprofitant les oportunitats que es deriven de la diversitat sociocultural de la ciutat.
  • Promoure la interacció positiva entre tots els ciutadans.

Dins els objectius hi ha un enfocament que s’entén en clau de procés, ja que es fa una revisió constant dels conceptes utilitzats i es fomenten les dimensions següents:

  • Igualtat de drets i d'oportunitats. Incorporar mesures per assegurar la igualtat d’accés i la igualtat de drets de les persones d’orígens i contextos culturals diversos.
  • Reconeixement de la diversitat cultural. Fomentar el coneixement i la visibilització de la diversitat cultural en tots els àmbits d’actuació del pla, valorar les diverses cultures, tradicions i creences que la formen, així com els diferents interessos i necessitats.
  • Participació diversa. Incorporar mecanismes o recursos per garantir espais i oportunitats de participació dels veïns d’orígens o contextos culturals diversos.
  • Interacció positiva. Fomentar que l’activitat estableixi relacions actives i de col·laboració entre persones o grups que habitualment no en tenen, i que  treballin sobre interessos i aspectes comuns.
  • Sentiment de pertinença. Fomentar que els participants creïn vincles d’arrelament al barri, grup, entitat, etcètera.

Notícies

Fronteres invisibles

06/02/2020 - 08:53 h

Formació. Joc de taula per reflexionar sobre les vulneracions de drets que pateixen les persones migrades i les dificultats del procés migratori.

Presentació de l'Informe sobre formació en drets humans i diversitat

22/01/2020 - 09:52 h

Formació. Gairebé 2.000 formades i 380 hores de formació impartida durant 2019.

Cloenda de curs del programa Escoles per la Igualtat i la Diversitat

24/05/2019 - 10:48 h

Educació. Programa de formació, assessorament i acompanyament als centres educatius per promoure models relacionals basats en valors com la igualtat, l’equitat i el respecte.

Comparteix aquest contingut