Esteu aquí

Formació en drets humans i diversitat

  • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/formaci%C3%B32_1.png

La formació és una de les eines principals de protecció dels drets humans i de promoció de la diversitat. Així, aquesta direcció de serveis desplega diferents accions formatives adreçades tant a les entitats i la ciutadania com cap als interns de la mateixa administració, amb un pla específic de formació interna.

L’objectiu de la formació en drets humans i diversitat és:

  • Promoure la igualtat real dels drets i deures i d'oportunitats socials de tots els ciutadans, i afavorir l'equitat lluitant contra les situacions d'exclusió i discriminació, especialment les relacionades amb l'origen i les diferències culturals.
  • Promoure el reconeixement i la visibilització de la diversitat, valorant, respectant i aprofitant les oportunitats que es deriven de la diversitat sociocultural de la ciutat.
  • Promoure la interacció positiva entre tots els ciutadans.

Dins els objectius hi ha un enfocament que s’entén en clau de procés, ja que es fa una revisió constant dels conceptes utilitzats i es fomenten les dimensions següents:

  • Igualtat de drets i d'oportunitats. Incorporar mesures per assegurar la igualtat d’accés i la igualtat de drets de les persones d’orígens i contextos culturals diversos.
  • Reconeixement de la diversitat cultural. Fomentar el coneixement i la visibilització de la diversitat cultural en tots els àmbits d’actuació del pla, valorar les diverses cultures, tradicions i creences que la formen, així com els diferents interessos i necessitats.
  • Participació diversa. Incorporar mecanismes o recursos per garantir espais i oportunitats de participació dels veïns d’orígens o contextos culturals diversos.
  • Interacció positiva. Fomentar que l’activitat estableixi relacions actives i de col·laboració entre persones o grups que habitualment no en tenen, i que  treballin sobre interessos i aspectes comuns.
  • Sentiment de pertinença. Fomentar que els participants creïn vincles d’arrelament al barri, grup, entitat, etcètera.

Notícies

6a Taula Intercultural de la Franja Besòs de Sant Andreu: l’habitatge, entre el desig i la realitat

09/07/2021 - 13:31 h

Organitzada pel Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu, la Taula Intercultural es va celebrar el dia 30 de juny al Centre Cívic Bon Pastor.

La formació en drets humans no s’atura

24/03/2021 - 11:50 h

Formació. Publicació de l’informe sobre la formació en drets humans impartida durant el 2020.

Fronteres invisibles

06/02/2020 - 08:53 h

Formació. Joc de taula per reflexionar sobre les vulneracions de drets que pateixen les persones migrades i les dificultats del procés migratori.