Esteu aquí

Subvencions

Resolució Provisional de Subvencions 2019

Amb data 20 de maig, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ha fet pública la Resolució provisional d’atorgament i denegació de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat, per a l’any 2019.

La resolució té caràcter definitiu per aquells projectes que han estat aprovats sense cap requeriment i, per tant, no apareixeran en la resolució definitiva.

Pel que fa als àmbits temàtics Drets de ciutadania i Afers religiosos, a l’Annex 1 de la Resolució (pàg. 84 en endavant) es relacionen les subvencions atorgades provisionalment, així com la proposta d’import a atorgar i, quan sigui el cas, la documentació administrativa que manca.

Així mateix, als Annexos 2 (pàg. 131 en endavant) i 3 (pàg. 149 en endavant), respectivament, trobareu les sol·licituds de subvenció que han estat denegades i les inadmeses, amb detall de les motivacions.

Disposeu d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució (és a dir, fins al dia 3 de juny, inclòs) per presentar al·legacions, si escau.

Amb independència de la facultat de presentar al·legacions, us recordem que disposeu de 10 dies hàbils per a la presentació de la documentació a aportar, quan correspongui.

 

Resolucions: RESOLUCIÓ ATORGAMENT I DENEGACIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS D’ÀMBIT DE DISTRICTE I DE CIUTAT PER A L’ANY 2019

Reformulacions:  Formulari per a la reformulació de subvencions

Justificacions:  Instància de presentació  -  Memòria econòmica  -  Memòria econòmica (IVA deduit)  -  Memòria d'actuació  -  Carta de reintegrament

Altres subvencionsSubvencions per a l’arranjament i l’adequació de locals destinats a centre de culte d’entitats religioses durant l’any 2017-2018 (RESOLTA)

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona

Activitats entitats

Filtra per dates:

07/03/2019

Immigració, racisme i interseccionalitat

15/01/2019

Fes! Film Festival

14/12/2018

Borsa de viatge i estada de formació per a realitzar el 37è Curs Anual de Drets Humans 2019

09/11/2018

15a edició del Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona

25/10/2018

Dret a la sexualitat de les persones amb discapacitat intel·lectual

09/10/2018

Jornades sobre democràcia i drets fonamentals

25/01/2018

Mapejant la violència Institucional: Primer any de funcionament del SIRECOVI a Catalunya

04/12/2017

“Repensant la solidaritat vers les persones refugiades: Recuperant lluites passades, nodrint les futures”

21/11/2017

Taller "Repensant la intervenció social en episodis de migració i refugi"

21/11/2017

Cicle “Cinema i Drets Humans”

Pàgines

Comparteix aquest contingut