Esteu aquí

Subvencions

Avís

La Disposició addicional tercera del RD 463/2020 de declaració de l'estat d'alarma, publicat al BOE número 67, de 14 de març de 2020, estableix suspensió i interrupció de terminis. Per això:

  • Justificació de projectes amb data límit posterior a la Declaració de l’estat d’alarma: El termini per justificar queda suspès i tornarà a córrer quan s'aixequi l'estat d'alarma en els dies que restaven per a la finalització del mateix, comptats des del dia 16 de març, inclòs. La justificació es podrà presentar aleshores pels canals habituals. Entretant, si es presenta alguna justificació a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, es considerarà presentada correctament.

Això inclou tant les subvencions de convocatòries com les subvencions extraordinàries (convenis i subvencions directes).

  • Requeriments d'esmenes en curs (enviats abans de la Declaració d'alarma): El termini que s'ha atorgat per esmenar queda suspès i tornarà a córrer quan s'aixequi l'estat d'alarma en els dies que restaven per a la finalització del mateix, comptats des del dia 16 de març, inclòs.
  • Requeriments d'esmenes NOUS realitzats durant la declaració de l'estat d'alarma: Si rebeu un requeriment d'esmenes durant aquests dies, el termini indicat per respondre començarà a comptar a partir que l'estat d'alarma quedi sense efecte i podreu presentar les esmenes requerides pels canals habituals.
  • Reformulacions presentades arrel de la impossibilitat de realització de la totalitat dels projectes: podeu presentar reformulació dels vostres projectes en qualsevol moment de la tramitació.

 

Convocatòria general de Subvencions 2020

Ja és obert el termini per a realitzar sol·licituds a la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2020. Trobareu tota la informació sobre la convocatòria al web de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

El termini de presentació de solicituds és fins al dia 30 de gener (inclòs). Recordeu que enguany les solicituds només es poden tramitar telemàticament.

Com a novetat, aquest any a la línia W Drets de Ciutadania tenim un nou epígraf, el Wc, per a projectes en curs escolar 2020-2021.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta que tingueu, al telèfon 932 562 017 i a l'adreça de correu electrònic dretsciutadania@bcn.cat

Publicacions: Anunci BOPB convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2020

 

Justificació de Subvencions 2019

Recordeu que heu de presentar la justificació dels vostres projectes subvencionats durant els dos mesos posteriors a l'acabament de l'activitat. Per a la majoria, la data de final de projecte és el 31 de desembre de 2019 i la data límit de justificació seria el 29 de febrer de 2020.

Trobareu tota la informació i documentació necessàries per justificar al web de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

 

Altres subvencions:

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona

 

 

Activitats entitats

Subvencions ajuntament
21/05/2020 - 16:49 h

Novetats en les tramitacions de les subvencions i ajuts municipals

NOTÍCIA ACTUALITZADA | Subvencions. Es detallen nous terminis i altres mesures de flexibilització motivades per la crisi de la covid-19.

20/01/2020 - 13:24 h

Com prevenir els extremismes violents a Catalunya?

Jornada. Espai de debat i d'intercanvi entre institucions i societat civil per a l’elaboració d’una resposta comuna i coordinada entre els diferents actors de la societat.

18/09/2019 - 12:43 h

Periodisme a la sala de miralls

Discurs discriminatori. Taula rodona per analitzar la complicitat i responsabilitat del periodisme en la creació de discursos discriminatoris.

06/09/2019 - 10:36 h

Conferència SELFEE: Alfabetització digital, aprenentatge socio-emocional i no-discriminació en la recerca de feina

No-Discriminació. Xerrades, taules d’experts, tallers, presentacions creatives i networking.

02/09/2019 - 10:08 h

Mou la noviolència

No-violència. Proposta de formació per transformar conflictes quotidians i capacitar en la defensa de drets a través d’estratègies i eines de noviolència.

02/08/2019 - 10:07 h

Prevenció del ciberbullying i la violència a la infància a Internet

Ciberbullying. Actualització del Programa d’Educació Audiovisual, adreçat a alumnes, professorat i famílies.

07/03/2019 - 12:40 h

Immigració, racisme i interseccionalitat

Drets Humans. Conferència al Caixa Fòrum el proper 22 de març.

15/01/2019 - 12:12 h

Fes! Film Festival

Subvencions. Festival de cinema documental de drets humans que promou la participació activa dels públics joves.

14/12/2018 - 09:24 h

Borsa de viatge i estada de formació per a realitzar el 37è Curs Anual de Drets Humans 2019

Drets Humans. Convocatòria adreçada a persones que treballin en l’àmbit de la promoció i defensa dels drets humans.

09/11/2018 - 13:16 h

15a edició del Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona

Drets Humans. Una finestra a les injustícies del món.

Comparteix aquest contingut