• #BCNcuida't

    Consulteu tota la informació sobre les mesures especials per a la contenció de la covid-19 a Barcelona

    https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/1920x1080.jpg
  • Convocatòria oberta per reconèixer les persones represaliades pel tardofranquisme https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Drets_4.png
  • La clau pot ser un nom

    Discriminació en l’accés a l’habitatge de lloguer a Barcelona

    https://img.youtube.com/vi/osCzAZA-byc/0.jpg osCzAZA-byc

Notícies

Oficina No Discriminació

El racisme i la xenofòbia, principals causes de discriminació dels casos atesos per l’OND

28/02/2021 - 10:14 h

Inclusió. L’any 2020, l’Oficina per la No Discriminació va atendre 219 casos.

El CRDH es consolida com a espai referencial de drets humans a l’Ajuntament

26/02/2021 - 11:52 h

Memòria. Presentada la memòria d’activitat del centre de l’any 2020.

Gat per llebre

23/02/2021 - 10:31 h

No Discriminació. Sèrie de vídeos per fomentar una mirada crítica cap als mitjans de comunicació i els discursos discriminatoris.

Barcelona, ciutat de drets

El programa “Barcelona, ciutat de drets” vol incloure l’enfocament basat en els drets humans a les polítiques públiques, i dissenyar i desplegar polítiques de drets humans a partir de prioritats temàtiques, com ara el desenvolupament del dret a la ciutat i els drets humans a la ciutat, la lluita contra els discursos d’odi i la discriminació, i el treball per la plena ciutadania

Barcelona, ciutat diversa

Barcelona és una ciutat plural on conviuen persones d’orígens, cultures i creences religioses diverses. La promoció d’aquest model de ciutat diversa, intercultural i polièdrica és un objectiu de les polítiques públiques, desenvolupat en estratègies com l’impuls de la interculturalitat, l’acció contra els rumors, l'estratègia local amb el poble gitano, o el treball per la diversitat religiosa

Consells de participació

Els consells de participació són òrgans consultius i de participació de l’Ajuntament de Barcelona que tenen la finalitat de fomentar la igualtat de drets de diferents col·lectius de la ciutat

Serveis