Esteu aquí

Taller: A la feina, igualtat de tracte.
Detecció i denúncia de discriminacions al nostre lloc de treball

 

De què tracta? 

L’objectiu del taller és fer una aproximació als principis d’igualtat de tracte i no discriminació, i aterrar-los a la realitat de Barcelona; a través del taller s’explicarà la feina que fa l’Observatori de les discriminacions a Barcelona, els resultats de l’informe anual sobre discriminacions i els eixos de discriminació que treballa; també s’aportaran exemples concrets de situacions de discriminació que tenen lloc en el nostre entorn, fent especial èmfasi al rol de les treballadores públiques en el respecte de la igualtat de tracte i en la detecció i denúncia de situacions de discriminació; finalment es mostraran les eines de què disposa la ciutat per a fer-hi front, com és el cas del servei que ofereix l’Oficina per la No Discriminació.

A qui va dirigit? 

El taller està pensat per a personal de l’administració, i es pot adaptar el seu contingut en funció del nivell de coneixements previs sobre els drets humans i les discriminacions.

Com ho farem? 

L’activitat s’ofereix en format presencial i virtual, i es combinarà la teoria amb exemples concrets que s’exposaran a través de recursos audiovisuals. Durant el taller hi haurà una part pràctica en que s’analitzaran diferents casos reals que treballa l’Oficina per la No Discriminació i es reflexionarà sobre com actuar davant de cada un d’ells, com a representants de l’administració.

Quant dura?

4 hores

Qui ho facilita? 

Centre de Recursos en Drets Humans – CRDH

Oficina per la No Discriminació – OND