Esteu aquí

Defensores de drets

La voluntat de treballar els drets humans des de la dimensió local, així com el rol de les ciutats en la defensa dels drets humans, és un eix clau del Centre de Recursos. L’aplicació de l’enfocament de drets humans a les polítiques públiques locals inclou, entre d’altres, el foment de la participació ciutadana i el suport a entitats i persones que desenvolupen accions i iniciatives de defensa i protecció dels drets.

Segons la Declaració dels i les Defensores dels Drets Humans (1988), les defensores de drets humans són persones, grups o institucions que treballen per fer realitat els drets recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans, i contribueixen a l’eliminació efectiva de totes les violacions de drets humans, per garantir les llibertats fonamentals dels pobles i individus. 

En els darrers anys, ha augmentat de manera alarmant la vulneració de drets cap a les defensores i és responsabilitat dels poders públics garantir-ne la protecció i crear espais segurs per afavorir la seva tasca. Barcelona és una ciutat compromesa amb els drets humans i són diverses les accions que impulsa per a la protecció de les defensores a escala internacional, com ara la Declaració institucional de suport a les defensores dels drets humans a Mesoamèrica (2018) o el programa impulsat per la Direcció de Justícia Global “Barcelona protegeix periodistes de Mèxic” (2018). És per això que en l’àmbit local és necessari aproximar la figura de les defensores de drets humans a la ciutadania. 

Per aquests motius, el CRDH aprofita la presència de defensores internacionals de drets humans a la ciutat (per visita curta, acollida temporal o gira de testimoniatge) per organitzar les activitats següents:

  • Formacions sobre les defensores de drets humans per a l’àmbit educatiu, amb la participació de defensores internacionals, aprofitant una part de testimoniatge. 

  • Trobades entre defensores locals i internacionals, en el marc de les formacions sobre defensores de drets humans per a les entitats socials. 

  • Cicles d’actualitat amb actes de testimoniatge oberts a la ciutadania en espais municipals, com ara biblioteques o centres cívics, en col·laboració amb les entitats, i programes municipals que conviden defensores internacionals.

Comparteix aquest contingut