Esteu aquí

Qui som?

La Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania treballa per un model de ciutat diversa i intercultural en què totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d’igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat.

La Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania té com a objectiu fer concret el dret a la ciutat i vetllar pel compliment dels drets humans a la ciutat. Els drets humans no són res abstracte sinó que cal pensar-los i promoure’ls en el marc del territori on s’exerceixen, en aquest cas, tal com hem esmentat, a la ciutat i als seus barris.

Segons la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat:

"la ciutat és l’espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització política, social, econòmica, cultural i ecològica, cosa que comporta assumir deures de solidaritat”

La nostra aproximació als drets de ciutadania es fa des d’una mirada inclusiva respecte a la diversitat de la nostra ciutat, amb un plantejament intercultural.  Per tant, a Barcelona treballem per un model de ciutat diversa, intercultural i polièdrica on totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d’igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat.  Aquesta perspectiva intercultural, de la qual Barcelona ja és un referent a escala internacional, significa el reconeixement de la diversitat des de plantejaments d’interacció positiva i no-discriminació.

En aquest sentit, el programa “Barcelona, ciutat de drets” té el repte de coordinar-se i buscar sinergies amb el programa “Barcelona intercultural”, combinant la perspectiva intercultural amb l’enfocament basat en els drets humans, que són les dues línies estratègiques i metodològiques en què es basen.

  • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Imatge1.png

Comparteix aquest contingut