Esteu aquí

Desenvolupem el dret a la ciutat i els drets humans a la ciutat

  • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Dret%20ciutat.png

Parlem de drets humans a la ciutat quan ens referim als drets de totes les persones que viuen a la ciutat, independentment de la seva situació administrativa o del seu passaport.

La promoció dels drets humans en l’àmbit local és un dels objectius clau d’aquest programa. Per fer efectiu el dret a la ciutat i els drets de ciutadania, aquesta direcció engegarà tant accions internes de planificació de polítiques concretes de drets humans, com accions externes de sensibilització, formació i suport a entitats de drets humans.

Entenem la ciutadania absolutament desvinculada del concepte de nacionalitat o de residència legal. Parlar de drets de ciutadania vol dir fer-ho dels drets de tothom que viu a Barcelona, independentment de la seva situació administrativa o del seu passaport. A més, vol dir treballar l’aspecte local, concret, dels drets, amb especial èmfasi en aquells en què té més competències l’administració municipal, però sense oblidar que tots els drets són competència de l’Ajuntament.

En aquesta línia, es desenvoluparà el contingut de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, com a text normatiu bàsic i de referència per concretar els drets de la ciutadania.

Aquesta línia d’actuació preveu diversos tipus d’accions i mesures concretes:

  • Revisió de la normativa municipal amb estàndards de drets humans.
  • Incidència política en la normativa que afecta drets humans però que no és competència municipal.
  • Campanyes generals de difusió de drets humans.
  • Formacions i capacitacions a la ciutadania, a entitats i a l’administració.
  • Millora dels mecanismes municipals de garantia dels drets humans.

Notícies

Ja podeu consultar la memòria del Programa BCN Interculturalitat 2021!

23/03/2022 - 15:38 h

La memòria recull l’acció intercultural que ha realitzat el Programa BCN Interculturalitat impulsat pel Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós.

Agenda 2030

Drets humans i desenvolupament sostenible

22/07/2021 - 09:21 h

Drets Humans. El Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible analitza l’estat dels ODS.

6a Taula Intercultural de la Franja Besòs de Sant Andreu: l’habitatge, entre el desig i la realitat

09/07/2021 - 13:31 h

Organitzada pel Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu, la Taula Intercultural es va celebrar el dia 30 de juny al Centre Cívic Bon Pastor.

Comparteix aquest contingut