Esteu aquí

Desenvolupem el dret a la ciutat i els drets humans a la ciutat

  • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Dret%20ciutat.png

Parlem de drets humans a la ciutat quan ens referim als drets de totes les persones que viuen a la ciutat, independentment de la seva situació administrativa o del seu passaport.

La promoció dels drets humans en l’àmbit local és un dels objectius clau d’aquest programa. Per fer efectiu el dret a la ciutat i els drets de ciutadania, aquesta direcció engegarà tant accions internes de planificació de polítiques concretes de drets humans, com accions externes de sensibilització, formació i suport a entitats de drets humans.

Entenem la ciutadania absolutament desvinculada del concepte de nacionalitat o de residència legal. Parlar de drets de ciutadania vol dir fer-ho dels drets de tothom que viu a Barcelona, independentment de la seva situació administrativa o del seu passaport. A més, vol dir treballar l’aspecte local, concret, dels drets, amb especial èmfasi en aquells en què té més competències l’administració municipal, però sense oblidar que tots els drets són competència de l’Ajuntament.

En aquesta línia, es desenvoluparà el contingut de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, com a text normatiu bàsic i de referència per concretar els drets de la ciutadania.

Aquesta línia d’actuació preveu diversos tipus d’accions i mesures concretes:

  • Revisió de la normativa municipal amb estàndards de drets humans.
  • Incidència política en la normativa que afecta drets humans però que no és competència municipal.
  • Campanyes generals de difusió de drets humans.
  • Formacions i capacitacions a la ciutadania, a entitats i a l’administració.
  • Millora dels mecanismes municipals de garantia dels drets humans.

Notícies

Recupera el contingut de les activitats de tardor de l'Espai Avinyó!

26/01/2023 - 10:31 h

Accedeix als continguts de la programació de la temporada de tardor de 2022 i coneix totes les iniciatives i temàtiques que ens han acompanyat per contribuir al diàleg i a la reflexió en clau intercultural.

Recull 2022 en matèria de drets humans a Barcelona

22/12/2022 - 13:05 h

Drets humans. Resum de les accions més destacades de l'any 2022 per a promoure i garantir els drets humans de la ciutadania.

Per una Barcelona antiracista

20/04/2022 - 11:38 h

BCN antiracista. S'aprova una mesura de govern per dotar la ciutat d’un pla d’acció específic contra el racisme.