Esteu aquí

Recull 2022 en matèria de drets humans a Barcelona

Drets humans. Resum de les accions més destacades de l'any 2022 per a promoure i garantir els drets humans de la ciutadania.

El passat de 10 desembre es va celebrar el Dia Internacional dels Drets humans, commemorant el dia en què l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans.

Davant aquesta efemèride, l’Ajuntament de Barcelona fa balanç de les principals accions dutes a terme al llarg de l’any per tal de promoure i garantir la defensa dels drets humans a la ciutat.

El 2022 ha estat marcat per la Mesura de Govern “Per una Barcelona antiracista”, publicada a l’abril amb un horitzó de treball fins al 2025, període en què es vol implementar un pla d’acció específic contra el racisme per prevenir i combatre de forma efectiva el racisme.

Tal com es ve repetint des de fa tres anys, enguany s’ha publicat l’Informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona 2021, que en aquesta edició ha posat especial èmfasi en les discriminacions en l’accés a l’habitatge.Pots recuperar la jornada de presentació de l’informe aquí.

A més, s’ha llençat una campanya informativa sobre el dret a disposar d’un Compte de Pagament Bàsic,  un tipus de compte bancari que respon a la necessitat de combatre l’exclusió financera i garantir que tothom pugui desenvolupar una vida econòmica i social normalitzada. Pots recuperar la jornada de presentació de la campanya “Drets financers: Fem front al risc d’exclusió financera”.

A l’abril es va celebrar una jornada sobre justícia restaurativa.  El Centre de Recursos en Drets Humans va organitzar-la amb l’objectiu d’analitzar els aprenentatges referents a la justícia restaurativa per tal d’aplicar-los a l’àmbit de les discriminacions i els delictes d’odi.

Al llarg de l’any s’han editat documents com l’Informe sobre la incorporació de dades d’origen ètnic i/o racial en estudis i enquestes. L’objectiu és avançar cap a la recol•lecció de dades que permetin avaluar la possible situació diferencial d’aquestes persones a ser discriminades. En la mateixa línia, es va organitzar una jornada tècnica sobre dades d’igualtat, en què hi va participar el Centre de Recursos en Drets Humans, personal de la Direcció de Drets de Ciutadania, l’Agència Europea de Drets Fonamentals, l’Oficina Municipal de Dades de Barcelona i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

A més, s’han impulsat un seguit d’accions pel dret a la participació política i institucional de les persones migrades, que s’han vist reflectides en diferents moments, com a la Trobada BCN Ciutat Diversa, el 14è Premi del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, o la realització d’una campanya comunicativa per a informar sobre el dret a vot de les persones estrangeres.

També s’ha organitzat la formació “La lluita contra les discriminacions a Barcelona” amb la voluntat d’impulsar les Antenes de l’Oficina per la No Discriminació. L’objectiu és potenciar la territorialització i el treball en xarxa de l’OND amb la societat civil per tal d’arribar a situacions de discriminació que actualment es produeixen però no es denuncien.

A més, s’han realitzat diverses sessions formatives, com per exemple una dirigida entitats juvenils en matèria d’antiracisme (de la mà del CRAJ i de SOS Racisme), o bé diverses formacions per a personal municipal en matèria de Drets Humans i No Discriminació.

L’exposició “La lluita contra les discriminacions a Barcelona” ha passat per un total de vuit biblioteques, casals o altres equipaments, on s’hi han organitzat algunes taules rodones sobre diverses temàtiques com l’edatisme, el racisme, el sexisme o la islamofòbia, entre d’altres.

Barcelona ha continuat implicada en la seva tasca en la Coalició Europea de Ciutats Contra el Racisme (ECCAR), especialment amb el grup de reporting system i els grups de treball d’eixos de discriminació.

Finalment, s’han seguit duent a terme entrevistes en el marc de la sèrie “Parlem amb defensores”, una acció per difondre la figura de les defensores de drets humans a la ciutadania i la tasca que duent a terme en múltiples àmbits. Les temàtiques que s’han tractat enguany han estat la diversitat funcional, l’antiracisme, la pobresa, la comunicació de pau, i la defensa de drets de les persones joves i els drets als territoris de frontera.

Aquest seguit d’accions continuaran l’any vinent, tant amb noves iniciatives com amb la continuïtat dels programes i plans de treball ja en marxa, amb l’objectiu de garantir una ciutat de drets.