Esteu aquí

Per una Barcelona antiracista

BCN antiracista. S'aprova una mesura de govern per dotar la ciutat d’un pla d’acció específic contra el racisme.

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat avui la mesura de govern Per una Barcelona antiracista, un instrument per dotar la ciutat d’un pla d’acció específic contra el racisme.

Amb un horitzó temporal de quatre anys, la mesura pretén abordar la problemàtica del racisme a la ciutat des de diferents vessants: des de la prevenció general -amb accions orientades a deconstruir els prejudicis en què es fonamenten les discriminacions- a la prevenció específica, per desactivar actituds i conductes racistes més manifestes, passant per la protecció davant de les vulneracions de drets.

Per assolir aquests objectius, es duran a terme accions per conèixer les discriminacions i vulneracions de drets que pateixen les persones racialitzades, es sensibilitzarà la ciutadania sobre els àmbits en què es produeix el racisme, es formarà el personal municipal en perspectiva antiracista, i es milloraran els mecanismes de garantia de drets a la ciutat. També es reforçarà l’Oficina per la No-Discriminació (OND), potenciant la seva territorialització i el treball en xarxa, entre d’altres.

La mesura vol comptar amb la implicació activa de les entitats antiracistes i activistes, per tal que puguin incorporar-s’hi mirades i veus diverses des del punt de vista propositiu i de seguiment, així com des del punt de vista d’implementació de les accions.

Podeu consultar el contingut complet de la mesura de govern a través del següent enllaç.