Documents temàtics

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació de la d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Any del document:
2015

Estudi diagnòstic sobre possibilitar el treball en xarxa entre IMPD i IMEB per al disseny de polítiques publiques sobre esport inclusiu.

Any del document:
2015

Estudi diagnòstic per explotar les dades del projecte adaptant-nos a casa (prova pilot IMPD-CONSORCI SANITARI BCN) d’adaptació funcional a la llar per a persones amb discapacitat fisica adquirida.

Any del document:
2015

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació de la d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Any del document:
2014

Barcelona és una ciutat activa en el camp de la inclusió social. Mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, l’Ajuntament ha treballat durant més de trenta anys per la integració de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida ciutadana, i ha apostat especialment per la seva inserció laboral.

Any del document:
2013

En aquest estudi s'avalua el benefici social i econòmic que ha generat la inversió en el Servei Municipal d'Assistent Personal, que possibilita la vida independent de les persones amb discapacitat. Les conclusions de l'estudi ens confirmen la idoneïtat d'aquesta línia de treball, coherent amb la Convenció Internacional de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que contribueix d'una manera rendible i sostenible a construir una ciutat per a totes les persones.

Any del document:
2013

Estudi diagnòstic per explotar les dades del projecte adaptant-nos a casa (prova pilot IMPD-CONSORCI SANITARI BCN) d’adaptació funcional a la llar per a persones amb discapacitat fisica adquirida.

Any del document:
2013

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació de la d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Any del document:
2013

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre, el Plenari de l'Ajuntament de Barcelona de 28 de novembre de 2008 va acordar la Declaració Institucional següent: Manifestar el seu compromís amb el desenvolupament dels drets recollits a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, incorporar en el marc de la Comissió Executiva de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat un espai periòdic d'informació i seguiment en l'evolució de la Convenció que s'encarregarà de vetllar pels avenços que en matèria de drets de les persones amb discapacitat, i d'acord amb els principis de la Convenció de les Nacions Unides, s'implementin a la ciutat de Barcelona.

Any del document:
2011

Estudi sobre les entitats que actuen en els àmbits de la salut i el suport social a la ciutat i dels grups que hi estan vinculats.

Any del document:
2011

Aquesta publicació us presenta una anàlisi de les necessitats que tenen els ciutadans i ciutadanes amb trastorn mental greu, un sector de les persones amb discapacitat que viuen a la nostra ciutat, de les quals no sempre es dóna la imatge desitjada. A més d’abordar les necessitats de suport que tenen aquestes persones, l’estudi vol anar més enllà i desgrana un seguit de recomanacions de cara a millorar l’atenció social d’aquest col·lectiu.

Any del document:
2009

L’objectiu d’aquest estudi és aportar elements d’aprofun-diment i d’objectivació pel que fa al greuge econòmic comparatiu de viure amb discapacitat. És a dir, el sobreesforç econòmic que ha de realitzar una persona amb discapacitat respecte de les persones que no en tenen.

Any del document:
2006

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

Any del document:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2007.

Any del document:
Sense determinar

Aquest estudi té per objectiu l'anàlisi dels diferents aspectes que incideixen en la prestació del Servei de Transport Especial de l’IMD i EMT a la ciutat de Barcelona, i l’estimació de les necessitats actuals, per tal de poder fer unes previsions adequades per als propers anys. El present informe també dóna compliment a la proposició aprovada a la Comissió d’Acció Social i Ciutadania.

Any del document:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2014.

Any del document:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2008.

Any del document:
Sense determinar

Ens plau presentar-vos aquesta publicació que el Districte d’Horta-Guinardó ha editat a proposta del Consell de Persones amb Discapacitat. El llenguatge del còmic, visual i concís, ha estat el millor medi per apropar als nens i nenes la realitat de les persones amb discapacitat. L’objectiu és fer-los conscients que són les barreres, més que les capacitats, les que limiten les persones i mostrar-los quines són les actituds adequades.

Any del document:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2009.

Any del document:
Sense determinar

El programa “Per un esport sense barreres” vol promoure la pràctica esportiva entre les persones amb discapacitat, formant el personal tècnic, facilitant l’accés a les activitats i sensibilitzant en esdeveniments de la ciutat.

Any del document:
Sense determinar

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat