Documents temàtics

Memòria Comissió d’habitatge. Taula de Salut Mental de Ciutat Vella.

Any del document:
2016

El llibre Ments és una iniciativa de sensibilització i de transformació a través de les paraules i les històries de vida dels propis protagonistes, persones afectades per malalties mentals i les seves famílies.

Any del document:
Sense determinar

Recomendaciones ante una ola de calor.

Any del document:
2020

Recomanacions davant onada de calor.

Any del document:
2020

Aquesta guia s’adreça a professionals dels mitjans de comunicació de diaris, revistes, ràdio, televisió i web que, entenent el seu rol fonamental, vulguin cuidar les comunicacions sobre la pèrdua i el dol ara més que mai, tot incorporant nous coneixements i una nova sensibilitat en la seva manera de dir i escriure que contribuiran a acompanyar, ajudar emocionalment i aportar eines a les persones que ho necessitin. La guia ha estat elaborada pel Grup de treball d’acompanyament al dol de la Taula de Salut Mental de Barcelona, impulsada per Ajuntament de Barcelona​.

Any del document:
2020

Esta publicación trata de ser una guía sencilla que facilite a la persona afectada y a su cuidador adaptar su vida a la enfermedad de Parkinson, a los cambios que la patología ocasiona en las actividades de la vida diaria.

Any del document:
Sense determinar

Recerca aplicada sobre la gestió de la salut pública global. 

Any del document:
2017

El Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2013–2016 és el document que recull les polítiques i actuacions de l’Ajuntament de Barcelona per prevenir i reduir el consum de drogues i els seus efectes negatius en les persones, les famílies i la societat.

Any del document:
Sense determinar

Aquest Pla parteix del que s’ha aconseguit amb els plans anteriors, i busca mantenir l’impuls i la resposta de qualitat, explorant enfocaments més integrals sobre les drogues legals i il·legals, tot definint una política integral.

Any del document:
Sense determinar

El Pla de salut de Catalunya ens marca els grans reptes de país fins al 2020, orientats a reforçar el sistema sanitari català universal, públic i equitatiu. Un dels trets diferencials més marcats d’aquest Pla de salut 2016-2020 és la inclusió d’objectius de salut que busquen específicament disminuir les desigualtats socials en salut.

Any del document:
2016

La intervenció en salut comunitària és una estratègia que té com a finalitat la millora de la salut d’una comunitat definida. La salut comunitària contempla la concepció social de la salut, que té en compte l’àmbit social en què es produeixen els fenòmens de salut-malaltia i aplica un abordatge integral dels processos salut-malaltia, tenint en compte els nivells macro i microsocial i la participació de les comunitats, les institucions i sectors sanitaris i no sanitaris en la presa de decisions.

Any del document:
Sense determinar

La salut mental s’ha convertit en un objectiu primordial a la Unió Europea, ja que s’estima que aproximadament un 15% de la població pateix o patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida. Els grans objectius polítics transnacionals necessiten una plasmació  concreta en el territori on s’hauran, finalment, de desenvolupar.

Any del document:
2018

Amb el 9è. Pla d’Acció sobre Drogues de la ciutat de Barcelona (PADB) es compleix el 30 aniversari de l’aprovació del primer PADB. Totes les seves edicions s’han caracteritzat per haver obtingut un ampli consens social i polític, consolidant el que es coneix com a model Barcelona de resposta al consum de drogues.

Any del document:
2017

La salud mental se ha convertido en un objetivo primoridal de la Unión Europea, ya que se estima que aproximadamente un 15% de la población padece o padecerá algun trastorno mental a lo largo de su vida. Los grandes objetivos políticos transnacionales necesitan una plasmación concreta en el territorio donde se deberán, finalmente, desarrollar.

Any del document:
2016

Recerca aplicada per analitzar la prevalència de la pobresa energètica i els seus determinants socioeconòmics, així com l'associació entre pobresa energètica i salut. 

Any del document:
2016

Preguntas frecuentes sobre el Real decreto ley 11/2020, sobre la COVID-19, en materia de vivienda (FAQ)

Any del document:
2020

Preguntes freqüents sobre sol·licituds de protecció internacional, d'estrangeria i d'informes d'estrangeria durant el període d'estat d'alarma per la Covid-19 (ES).

Any del document:
2020

Preguntes freqüents sobre el Reial decret llei 11/2020, sobre la covid-19, en matèria d’habitatge (FAQ)

Any del document:
2020

Preguntes freqüents sobre el Reial decret llei 11/2020, sobre la covid-19, en matèria d’habitatge (FAQ) (AR)

Any del document:
2020

Preguntes freqüents sobre el Reial decret llei 11/2020, sobre la covid-19, en matèria d’habitatge (FAQ) (Bangla)

Any del document:
2020

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat