Documents temàtics

Informe de propostes. Taula de Salut Mental de Gràcia

Any del document:
2021

Barcelona Cuida és un centre pioner que vol donar visibilitat a tots els recursos existents a la ciutat en l’àmbit de la cura i posar-los a l’abast de tothom. Vol ser un espai de referència per facilitar la informació a la ciutadania sobre tots els serveis i els recursos del territori, i promoure l’intercanvi i el treball en xarxa dels dispositius.

Any del document:
2021

Informe de propostes. Taula de Salut Mental de Sarrià-Sant Gervasi

Any del document:
2021

Barcelona Cuida es un centro pionero que pretende dar visibilidad a todos los recursos existentes en la ciudad dentro del ámbito de los cuidados, y ponerlos al alcance de todo el mundo. Su objetivo es ser un espacio de referencia para facilitar a la ciudadanía información sobre todos los servicios y recursos del territorio, y fomentar el intercambio y el trabajo en red de los dispositivos.

Any del document:
2021

Informe de situació de Sarrià-Sant Gervasi. Taula de Salut Mental

Any del document:
2021

Una sexualitat positiva i satisfactòria aporta molts beneficis, tant físics com psicoemocionals. Per aquest motiu, és essencial que durant aquesta època d’incertesa puguem resoldre dubtes amb relació a la covid-19 i explorar maneres de viure la sexualitat de forma plena, prenent decisions autònomes i informades.

Any del document:
2021

Informe de propostes. Taula de Salut Mental de Les Corts

Any del document:
2021

Document de l’Estratègia per a la salut sexual i reproductiva

Any del document:
2021

Una sexualidad positiva y satisfactoria aporta muchos beneficios, tanto físicos como psicoemocionales. Por este motivo, es esencial que durante esta época de incertidumbre podamos resolver dudas relacionadas con la COVID-19 y explorar maneras de vivir la sexualidad de forma plena, tomando decisiones autónomas e informadas.

Any del document:
2021

Informe de situació de Les Corts. Taula de Salut Mental

Any del document:
2021

Presentació de les línies d’avenç de l’Estratègia i debat sobre la urgència de millorar l’accés sense barreres i la lliure elecció dels mètodes anticonceptius.

Any del document:
2021

L’objectiu d’aquesta anàlisi de la situació en salut mental a la ciutat és visibilitzar i sistematitzar les situacions problemàtiques derivades de la covid-19 i del confinament detectades per les persones membres de les taules de salut mental.​

Any del document:
2020

Preguntes freqüents sobre sol·licituds de protecció internacional, d'estrangeria i d'informes d'estrangeria durant el període d'estat d'alarma per la Covid-19 (UR).

Any del document:
2020

Entrevista telefònica realitzada entre el 8 i 23 de juny de 2020 sobre la soledat.

Any del document:
2020

Fitxa sobre el grup de recerca dels departaments de Pisicologia Social i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Any del document:
2020

Recomanacions per afrontar una situació traumàtica tenint cura de les nostres reaccions emocionals, físiques i cognitives. 

Any del document:
2020

Preguntes freqüents sobre el Reial decret llei 11/2020, sobre la covid-19, en matèria d’habitatge (FAQ)

Any del document:
2020

Preguntes freqüents sobre sol·licituds de protecció internacional, d'estrangeria i d'informes d'estrangeria durant el període d'estat d'alarma per la Covid-19 (TL). 

Any del document:
2020

Aquest document és una aproximació general als efectes principals dels canvis ocorreguts a la ciutat en la primavera de 2020.

Any del document:
2020

Fitxa sobre el grup de recerca del Departament de Psicologia Evolutiva i de la Educació de la Universitat de Barcelona (UB).

Any del document:
2020

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat