Documents temàtics

Article publicat a l'International Journal of Community Currency Research. L’article desenvolupa les característiques essencials que permeten fonamentar un sistema de pagaments complementari promogut i liderat des d’una Administració pública. S’ha centrat en explicar les possibilitats de desenvolupament d’un projecte de moneda local interpretat com una veritable aposta de valor per augmentar l’impacte econòmic dels recursos públics sense necessitat d’incrementar la despesa.

Any del document:
2019

Estudi diagnòstic per l'actualització de l’estudi de l’any 2006 i per aportar criteris per definir estratègia de descomptes o tarifació social per a persones amb discapacitat.

Any del document:
2018

L’estudi aborda en un primer capítol la pobresa monetària dels infants des d’una perspectiva evolutiva tot mostrant el caràcter estructural de la mateixa. Al segon capítol s’analitza la vulnerabilitat dels infants respecte altres etapes vitals i també atenent a les desigualtats entre ells. La dependència de les rendes del treball, la deficiència del sistema de protecció social vers les famílies amb fills/as i la creixent diversitat de les formes familiars, són alguns dels aspectes que s’aborden en clau explicativa de la pobresa infantil. En darrer terme, s’introdueix l’habitatge com element clau en la fita per una ciutat inclusiva.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per l'actualització de l’estudi de l’any 2006 i per aportar criteris per definir estratègia de descomptes o tarifació social per a persones amb discapacitat.

 

Any del document:
2018

Recerca aplicada col·laborativa per dotar els professionals d'un protocol de pautes d’intervenció i eines de detecció del risc de conductes d’acumulació patològica. 

Any del document:
2018

Recerca aplicada col·laborativa per dotar els professionals d'un protocol de pautes d’intervenció i eines de detecció del risc de conductes d’acumulació patològica. 

Any del document:
2018

Avaluacions per contribuir a la reflexió i aplicació de la inversió en infància de les polítiques de rendes.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per l'actualització de l’estudi de l’any 2006 i per aportar criteris per definir estratègia de descomptes o tarifació social per a persones amb discapacitat.

Any del document:
2018

Recerca aplicada col·laborativa per dotar els professionals d'un protocol de pautes d’intervenció i eines de detecció del risc de conductes d’acumulació patològica. 

Any del document:
2018

Avaluacions per omplir un buit sobre el desconeixement de la implementació del model de casal per avaluar-ne l’estat i l’impacte.  

Any del document:
2018

Avaluacions de la presa de decisions sobre els pilots de SAD i l’extensió del model.

Any del document:
2018

Recerca aplicada per estudiar la vida digital de les persones grans en diferents espais d’envelliment.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Any del document:
2018

Per què certs individus no sol·liciten el Suport Municipal d’Inclusió? Aquest document explora el cas del “non-take-up”, la població que tot i complir les condicions que donen dret a accedir a una prestació no la sol·liciten, un fenomen que afecta a l’eficàcia i a l’eficiència de les polítiques socials. Aquest informe pretén donar algunes respostes a una de les preguntes que sorgeixen al voltant de l’aplicació d’una política de prestacions com és el cas del projecte B-MINCOME. ¿Per què una part de la població diana no sol·licita participar en una política pública orientada a millorar la seva situació econòmica? L’informe realitza una descripció de la població diana del projecte i exposa alguns dels possibles motius de la seva no sol·licitud.

Any del document:
2018

Recerca aplicada per donar una major capacitat de resposta des de l’Ajuntament a les situacions específiques de grups de dones migrades en relació a la feminització de la pobresa. 

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per fer un retrat específic, una radiografia, de la pobresa infantil més severa de la ciutat, que no és extrapolable a la resta d’infants i adolescents que viuen en situacions d’exclusió social a Barcelona.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per tenir un major coneixement d’aquesta comunitat que permeti la millora i adaptació dels serveis públics adreçats aquesta població. Els resultats del diagnòstic és aproximar-se a la seva realitat, tenir una foto més nítida que ens ajudi concretar les polítiques de la ciutat. 

Any del document:
2018

Recerca aplicada per analitzar la resposta humanitària i el suport psicosocial davant el terrorisme.

Any del document:
2018

El document, fruit de la col·laboració entre XAFIR i l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) de la Universitat Autònoma de Barcelona, presenta els resultats i conclusions de l’avaluació de l’impacte que ha suposat el desplegament d’aquest projecte durant els seus onze anys de vida. L’informe evidencia el bon funcionament de XAFIR per assolir el seu objectiu final: millorar la qualitat de vida dels infants i les famílies del Raval.

Any del document:
2018

Recerca aplicada col·laborativa per conèixer les situacions tipus en les que està present el maltractament a les persones grans. 

Any del document:
2018

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat