Documents temàtics

Memoria de actividades anual del Programa Làbora 2019.

Any del document:
2020

Summary of activities 2018. Programa Làbora

Any del document:
2020

Breve resumen de las principales actividades y indicadores del Programa Làbora relativos a su actividad durante el 2019.

Any del document:
2020

Breu recull de les principals dades i indicadors assolits pel Programa Làbora al llarg de la seva activitat durant l’any 2019.

Any del document:
2020

Recerca aplicada col·laborativa per donar solidesa tècnica a la intervenció en població sense llar en base al model Housing First i en el context de Barcelona

Any del document:
2020

Quadre amb els principals agents col·laboradors implicats en el programa d'inserció Làbora (2020).

Any del document:
2020

Avaluació sobre l’impacte en la salut de les persones grans que viuen en habitatges amb serveis, com a procés que retarda la dependència.

Any del document:
2019

La V Jornada Espai Làbora, celebrada el 13 de maig de 2019 al Born Centre de Cultura i Memòria, va consistir en una Jornada de Networking entre empreses i persones candidates per a desenvolupar un mercat laboral reservat a persones en risc d’exclusió, amb l’objectiu d’afavorir la ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables de la ciutat.

Any del document:
2019

Recerca aplicada col·laborativa pel disseny, implementació i avaluació d’una mesura de renda garantida familiar acompanyada de 4 estratègies actives d’inclusió.

Any del document:
2019

Community Participation BMINCOME Report IGOP (Eng)

Any del document:
2019

Life satisfaction of BMINCOME participants Report ICTA (Eng)

Any del document:
2019

Avaluacions de la presa de decisions sobre els pilots de SAD i l’extensió del model.

Any del document:
2019

Impact evaluation on household outcomes Report IVALUA (Eng)

Any del document:
2019

Recerca aplicada col·laborativa sobre com les accions realitzades des de la política pública poden contribuir a fomentar el paper de la comunitat en l'organització social de les cures. 

Any del document:
2019

Cost-Benefit Analysis and Efficiency Report IVALUA (Eng)

Any del document:
2019

Breu recull de les principals dades i indicadors assolits pel Programa Làbora al llarg de la seva activitat durant l’any 2018

.

Any del document:
2019

Breve resumen de las principales actividades y indicadores del Programa Làbora relativos a su actividad durante el 2018.

Any del document:
2019

Memòria d’activitats anual del Programa Làbora 2018.

Any del document:
2019

Summary of activities 2018. Programa Làbora

Any del document:
2019

Aquest informe mostra els resultats parcials aconseguits en el primer any d’implementació del projecte pilot B-MINCOME (2017-2018) i analitza el seu impacte sobre diverses dimensions de la vida de les persones participants.

Any del document:
2019

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat