Innovació social

XaC

Descripció: 

És una eina multidireccional. Un sistema de comunicació col·laboratiu, on la informació es mou en tots els sentits, i té com a origen diferents nivells dins de l’organització. Implica un canvi de cultura en l’organització, ja que és una eina que serveix per identificar el coneixement de l’organització i crear projectes o comunitats que facilitin la innovació, la qualitat i la millora. Es tracta de que les persones que hi participin es puguin beneficiar del coneixement.

Problema al qual dona solució: 

Gestionar la comunicació i el coneixement entre el personal.

Consisteix en la implantació d’una eina tecnològica de comunicació multidireccional, capaç de tenir intel·ligència col·lectiva i històrica per poder gestionar el coneixement sobre bases ja apreses, tot fent que les persones que hi participin es puguin beneficiar del coneixement entre elles.

Objectius: 
 1. Compartir coneixement
 2. Treballar col·laborativament: millorar la qualitat, innovar i aprofitar el capital de saber.
 3. Establir connexions i relacions de treball productiu estable amb xarxes de coneixement extern per promoure la innovació.
 4. Promoure el saber en xarxa i aprofitar l’expertesa del personal que treballen el dia a dia.

 

Impacte esperat :

 • Tota la informació en un únic gestor documental.
 • Cerca d’informació més fàcil.
 • Accés a noves eines de treball. 
 • Intercanvi de coneixement i experiències. 
 • Millora en la presa de decisions. 
 • Més satisfacció i motivació de les persones.
 • Més capacitat d’innovació del personal.
 • Augment de la productivitat.
 • Millora de la comunicació i col·laboració dels equips.
 • Millora i homogeneïtzació dels procediments de treball.
 • Increment de la transparència.
 • Millora de la comunicació corporativa.
 • Una eina més completa i actualitzada.
Accions principals: 
 • Construcció de l’eina
 • Desplegament
Actors claus: 

Personal de l’Àrea de Drets Socials

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

XaC
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat