Documentos temáticos

L'Agenda dels Infants és el resultat d'un procés per preguntar als nens i nenes de la ciutat "Com esteu?" i "Què podem fer perquè estigueu millor?". S'ha dut a terme entre el gener del 2017 i el març del 2018.

Año del documento:
2018

El Foco Infancia y Ciudadanía 2017 - 2020: plan para crecer y vivir la infancia y la adolescencia en Barcelona, es el marco de planificación y transversalización de las principales políticas que afectan a la infancia y a la adolescencia en la ciudad de Barcelona con visión de hoja de ruta a medio plazo.

Año del documento:
2017

El Focus Infància i Ciutadania 2017-2020: pla per créixer i viure la infància i l’adolescència a Barcelona, és el marc de planifcació i transversalització de les principals polítiques que afecten a la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona amb visió de full de ruta a mig termini.

Año del documento:
2017

Presentem el IV Informe de seguiment del Pla d’Infància 2016 i el Balanç del període 2013-2016. Transcorreguts els quatre anys del seu desplegament, aquest és el quart informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, per exposar l’estat de la situació dels diferents objectius i accions.

Año del documento:
2017

El Pla del joc a l’espai públic amb l’horitzó 2030 pretén passar d’una ciutat amb àrees de joc a una ciutat jugable. El seu objectiu és millorar i diversificar les oportunitats de joc i activitat física a l’espai públic pels seus amplis beneficis tant per al desenvolupament i benestar de la infància i l’adolescència com per a la salut i la vida comunitària.

Año del documento:
2019

El Pla municipal per a la infància 2013-2016 desenvolupa un ventall de polítiques públiques adreçades a reforçar el protagonisme dels nens i nenes a la ciutat, tot incidint en àmbits tan diversos com la família, l'escola, la salut, el joc i el lleure.

Año del documento:
Sense determinar

El Pla municipal per a la infància 2013-2016 presenta les polítiques públiques per al benestar personal, familiar i social de tots els infants i adolescents de la ciutat de Barcelona. Aquesta és la versió de Lectura Fàcil.

Año del documento:
Sense determinar

El marc referencial del Programa es configura a partir de quatre elements, les cartes de ciutats educadores i de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, el programa Ciutats Amigues de la Infància impulsat per Unicef, el Programa d’Actuació Municipal 2004-2007 i les propostes elaborades pel Grup de Treball d’Infància del Consell Municipal de Benestar Social.

Año del documento:
Sense determinar

El Programa per a la prevenció i l’atenció de l’abús sexual infantil és una estratègia a través de la qual l’Ajuntament de Barcelona impulsa diverses accions preventives d’àmbit municipal per fer front a l’abús sexual infantil, tot vetllant pel dret dels infants a ser protegits davant d’aquest tipus de maltractament que afecta un de cada cinc infants a Europa.

Año del documento:
2019

El Programa per a la prevenció i l’atenció de l’abús sexual infantil és una estratègia a través de la qual l’Ajuntament de Barcelona impulsa diverses accions preventives d’àmbit municipal per fer front a l’abús sexual infantil, tot vetllant pel dret dels infants a ser protegits davant d’aquest tipus de maltractament que afecta un de cada cinc infants a Europa.

Año del documento:
2019

Aquest és el quart informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que dona informació del grau de desplegament del mateix. L’objectiu de l’Informe és exposar l’estat de situació l’any 2016 dels diferents objectius i accions que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies estratègiques de què es composa.

Año del documento:
2017
Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad