Documentos temáticos

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. 

Año del documento:
2017

La III Jornada Espai Làbora, celebrada el 15 de maig de 2017 al Born Centre de Cultura i Memòria, va consistir en una Jornada de Networking entre empreses i persones candidates per a desenvolupar un mercat laboral reservat a persones en risc d’exclusió, amb l’objectiu d’afavorir la ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables de la ciutat.

Año del documento:
2017

Avaluacions de l'impacte del programa sobre les famílies i infants. 

Año del documento:
2016

La II Jornada Espai Làbora, celebrada el 6 de juny de 2016 al Born Centre de Cultura i Memòria, va consistir en una Jornada de Networking entre empreses i persones candidates per a desenvolupar un mercat laboral reservat a persones en risc d’exclusió, amb l’objectiu d’afavorir la ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables de la ciutat.

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic per disposar de més d’un element d’anàlisi de cara a la implantació de la Renda Municipal d’Emergència.

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de les persones sense llar a Barcelona. 

Año del documento:
2016

El Programa Làbora és un projecte pel foment de l’ocupació de les persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials Creu Roja, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i FEICAT (Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya) i del teixit empresarial de la ciutat.

Año del documento:
2016

El Programa Làbora és un projecte pel foment de l’ocupació de les persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials Creu Roja, ECAS i FEICAT i del teixit empresarial de la ciutat.

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic per determinar quins són els ingressos mínims necessaris de les llars (individuals o familiars) per no tenir privacions materials bàsiques i de serveis bàsics (sanitat, educació, etc.) i construir la Renda Municipal d’Emergència.

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic per consolidar la informació obtinguda de l’enquesta de les persones usuàries de CSS 2016. 

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic sobre la necessitat de construir una nova agenda política sobre la cura transformadora i feminista i quins han de ser els seu eixos principals.

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic per dissenyar la Renda Municipal d’Emergència a Barcelona per millorar les condicions de vida de les persones.

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic per disposar de més d’un element d’anàlisi de cara a la implantació de la Renda Municipal d’Emergència.

Año del documento:
2016

Avaluació del programa municipal.

Año del documento:
2016

Les intervencions psicosocioeducatives en famílies amb infants en risc en el marc dels Serveis Socials Bàsics. Recerca aplicada. Resultats i conclusions.

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic per determinar quins són els ingressos mínims necessaris de les llars (individuals o familiars) per no tenir privacions materials bàsiques i de serveis bàsics (sanitat, educació, etc.) i construir la Renda Municipal d’Emergència.

Año del documento:
2016

Recerca aplicada col·laborativa per definir i protocol•litzar les pràctiques d’atenció a famílies amb infants en risc. 

Año del documento:
2016

Aquesta és la memòria 2015 de l’Acord Ciutadà, una publicació que pretén ser un reflex de l’activitat impulsada en el marc de l’Acord durant el darrer any.

Año del documento:
2016

Balanç d’accions del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2015

Año del documento:
2016

Transcorregut el segon any de desplegament del Pla de Família 2013-2016 es presenta el 2on Informe de seguiment del Pla, corresponent a l’any 2015. Aquest és el segon informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques.

Año del documento:
2016

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad